Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Portal Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Okrugli sto o javnim nabavkama
  U organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS danas je u Fondu zdravstvenog osiguranja RS održan okrugli sto o Zakonu o javnim nabavkama, koji će početi da se primjenjuje u novembru ove godine.
  Okrugli sto, kojeg je otvorio ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, je održan s ciljem da se rukovodstvo i zaposleni u zdravstvenim ustanovama RS, zavodima, institutima, Fondu i resornom ministarstvu upoznaju sa novinama i detaljima novog zakona o javnim nabavkama.
  Bogdanić je istakao da su procedure javnih nabavki u zdravstvu često u žiži javnosti, te da se one moraju sprovoditi transparentno kako bi se pozornost javnosti vratila na osnovnu djelatnost zdravstvenog sistema, a to je liječenje pacijenata.
  ''Zaposleni koji rade na procedurama javnih nabavki moraju da budu svjesni odgovornosti svojih postupaka i da sve što rade u potpunosti bude izloženo javnosti'', rekao je ministar.
 2. Imunosupresivi dostupniji pacijentima
  Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS na inicijativu rukovodstva Fonda odlučio je da se imunosupresivi koji se nalaze na Listi lijekova na recept više ne nabavljaju putem javnih nabavki nego da se nabavaljaju na isti način kao i lijekovi koji se izdaju na recept u apotekama. Riječ je o lijekovima koje koriste pacijenti na hemodijalizi, osiguranici koji su bili na transplantaciji, te pacijenti sa autoimunim oboljenjima.
  To znači da će sada ovim pacijentima na raspolaganju biti svi registrovani proizvođači ovih lijekova u BiH,  s tim da će FZO RS utvrditi referentnu cijenu koja predstavlja najnižu vleprodajnu cijenu lijeka. Dakle, za referentni lijek pacijenti koji su na hemodijalizi i koji su bili na transplantaciji neće plaćati ništa, jer je riječ o kategoriji osiguranika koji su oslobođeni plaćanja participacije, dok će Fond za lijekove za osiguranike sa autoimunim bolestima plaćati 90 odsto od referentne cijene lijeka. Ukoliko pacijenti žele neki drugi, skuplji, lijek, odnosno drugog proizvođača, osiguranici će platiti doplatu u razlici između referentne cijene i nabavne cijene skupljeg lijeka u apoteci.
 3. Rješavamo problem nabavki petovaletnih vakcina, iako se niko nije javio na tender

  Rješavamo problem nabavki petovaletnih vakcina, iako se niko nije javio na tender

  Iako se već treći put na tender za nabavku petovaletnih vakcina nijedan dobavljač nije javio, Fond zdravstvenog osiguranja RS radi na rješavanju ove vještački izazvane krize kako bi u što kraćem roku petovalentne vakcine bile nabavljene.

  To što se već treći put niko nije javio na tender, mi shvatamo kao ucjenu farmaceutskih kuća. Očigledno je da iza svega stoje viši finansijski interesi, jer je jasno da neko želi da stvori vještačku krizu. Naime, sve vakcine koje Fond nabavlja su znatno jeftinije, nego što se prodaju u apoteci. To nas navodi na razmišljanje da neko ima interes da se vrati stari sistem nabavke, ne preko Fonda, jer su tada sve vakcine bile mnogo skuplje.

 4. Biološka terapija za nemaligne bolesti
  Uvrštavanjem biološke terapije za neonkološka oboljenja na Listu bioloških lijekova za nemaligne bolesti FZO RS ova terapija će, po prvi put, svim osiguranim licima kojima je ona neophodna biti dostupna u Kliničkom centru Banjaluka o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja.

  Riječ je o izuzetnoj skupoj terapiji koja je neophodna oboljelim od ulceroznog kolitisa,  Kronove bolesti, reumatoidnog artritisa, juvenilnog idiopatskog artritisa, psorijatičnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa.

  U znak zahvalnosti što će Fond zdravstvenog osiguranja RS finansirati  ovu terapiju za osiguranike kojima su ovi lijekovi najneophodniji, udruženja oboljelih od Morbus krona i ulceroznog kolitisa BiH dodijelili su danas u prostorijama FZO RS zahvalnice predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Fonda zdravstvenog osiguranja RS  i Kliničkog centra u Banjaluci.

  Zahvalnice, između ostalih, uručene su resornom ministru Draganu Bogdaniću i direktoru FZO RS Darku Tomašu.
 5. Dostupniji potrošni materijali za insulinske pumpe
  Potrošni materijali za insulinske pumpe će od 1. avgusta biti dostupniji za sve osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja RS kojima su obezbjeđene ove pumpe putem Fonda ili donatorskim sredstvima posredstvom  predsjednika RS ili na neke druge načine.
  Naime, Upravni odbor Fonda uvrstio je potrošne materijale u Pravilnik o pravu na medicinska sredstva čime je omogućeno da se ovi materijali propisuju na jednostavniji način- ovjerom naloga u Fondu zdravstvenog osiguranja RS.
  Do sada je Fond putem javnih nabavki nabavljao potrošne materijale za pacijente kojima je Fond obezbjedio insulinsku pumpu, dok će od početka avgusta potrošni materijali o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja biti dostupni svim pacijentima kojima su neophodni, odnosno kojima su obezbjeđene insulinske pumpe. Riječ je o 138 osiguranika iz Republike Srpske, uglavnom djece, a naše procjene pokazuju da bi Fond za potrošne materijale na godišnjem nivou izdvajao oko 700.000 KM.
  Na ovaj način obezbjediće se kontinuitet u snadbjevanju potrošnih materijala svih korisnika insulinskih pumpi, a procedura za dobijanje istih biće mnogo kraća i jednostavnija, jer uvrštavanjem potrošnih materijala u Pravilnik prestaće potreba za njihovom nabavku putem tendera.
  Inače, pomenutim pravilnikom su prezicirane medicinske indikacije o ostvarivanju prava na potrošne materijale, kao i čije mišljenje doktora specijalista je potrebno da bi se ostvarilo ovo pravo.

Blic vijesti

Poštovani,

u prilogu se nalazi Pravilnik o uslovima za obavljanje prometa lijekova na veliko ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/14).

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave (24.6.2014. objavljen) u "Službenom glasniku BiH", te se njegovim stupanjem na snagu stavljaju van snage Pravilnik o posebnim uslovima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinska skladišta ("Službeni glasnik FBiH", br. 45/03 i 10/05) izuzev odredbi koje se odnose na carinska skladišta, kao i Pravilnik o uslovima za vršenje prometa lijekova i medicinskih sredstava na veliko i malo u veledrogerijama i apotekama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 9/08), izuzev odredbi koje se odnose na promet lijekovima i medicinskim sredstvima na malo.

Srdačan pozdrav iz Farmaceutskog društva RS.

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free