Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Obavještenje za korisnike e-usluga i e-servisa - 9. jun 2016.

  Obavještavaju se svi korisnici naših e-usluga  i e-servisa  da će u dane  10.06.2016., 11.06. i 12.06. imati  prekide u dostupnosti aplikacija, a zbog  radova na serverima.

   Prekidi se mogu očekivati u vremenu:

  -         10.06. od 16:00 do 24:00 

  -         11.06. i 12.06. povremeni prekidi.

  Zahvaljujemo  na razumijevanju.

 2. Oboljelima od multiple skleroze dostupni novi lijekovi

  Oboljelima od multiple skleroze u Republici Srpskoj od ove godine dostupna su četiri nova lijeka koja u potpunosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS.

  Naime, do ove godine oboljelima od multiple skleroze Fond je obezbjeđivao lijek interferon beta 1b, a od ove godine dostupni su im i lijekovi interferon beta 1a, glatiramer acetat, fingolimod, te natalizumab. Ove lijekove oboljeli dobijaju u bolnicama, a nabavlja ih Fond putem javnih nabavki.

  Inače, oboljeli od multiple skleroze su oslobođeni plaćanja participacije, te troškove njihove zdravstvene zaštite u potpunosti finansira FZO RS.

  Podsjećamo da je već niz godina oboljelima omogućeno liječenje u Specijalnoj bolnici za rehabilizaciju Gornja Trepča u Srbiji. Prošle godine na liječenje u ovu ustanovu upućena su 254 osiguranika koji su oboljeli od multiple skleroze, a za njihovo liječenje Fond je izdvojio oko 287.000 KM. Oboljelima se odobrava 21 dan liječenja u toku godine u Gornjoj Trepči.

  Fond zdravstvenog osiguranja će nastojati da i u narednom periodu unapređuje zdravstvenu zaštitu oboljelih od ovog teškog oboljenja, koji i sada ostvaruju prava koja su na nivou, pa čak i veća, u odnosu i na mnogo razvijenije zemlje.

  Inače, današnji dan se u svijetu obilježava kao Dan oboljelih od multiple skleroze u cilju podizanja svijesti o ovom oboljenju.

 3. Fondu mišljenje sa rezervom

  Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje Fonda zdravstvenog osiguranja RS za 2015. godinu, kao i za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u izvještajima.

  Mišljenje sa rezervom je dato, kako je navedeno, jer nisu evidentirani određeni prihodi, te zbog grešaka kod knjigovodstvenog evidentiranja. Osnova za izražavanje mišljenja sa rezervom za usklađenost proizašla je prvenstveno jer je Fond imao veće rashode i izdatke u odnosu na prihode i primitke.

   Inače, iz odnosa ukupnih prihoda sa obračunskim prihodima i ukupnih rashoda sa obračunskim rashodima proizašao je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 9,9 miliona KM, zahvaljujući kontroli troškova. Izvršenje budžeta Fonda za 2015. godinu iskazano je u ukupnom iznosu prihoda i primitaka od 624.867.379 KM, dok su rashodi i izdaci iskazani u ukupnom iznosu od 709.178.667 KM, što je za 13% više u odnosu na ostvarene prihode i primitke.

 4. Tomaš čestitao Svjetski dan doktora porodične medicine

  Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš svim ljekarima porodične medicine i Udruženju doktora porodične medicine Republike Srpske uputio je čestitke u povodu obilježavanja Svjetskog dana doktora porodične medicine - 19. maja.

  ''Ovo je prilika da se ukaže na značaj porodičnih ljekara u pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu i da se istakne da upravo oni imaju jednu od ključnih uloga u cjelokupnom zdravstvenom sistemu'', istakao je Tomaš. On je naveo da porodični ljekari predstavljaju stub zdravstvenog sistema, te da je potrebno neprestano ulagati i raditi na njihovoj daljoj edukaciji kako bi se konstantno poboljšavala porodična medicina i pružale što kvalitetnije usluge pacijentima.

 5. Održan sastanak sa Farmaceutskom komorom RS

  Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš, sa svojim saradnicima, održao je danas sastanak sa predstavnicima Farmaceutske komore Republike Srpske, na kojem je razgovarano o problematici u vezi sa izdavanjem lijekova na recept, problemima sa kojima se farmaceuti suočavaju u praksi, kao i Fond prilikom vršenja kontrole recepata.

  Tomaš je istakao da Farmaceutska komora i Fond treba da budu partneri kako bi se unaprijedila oblast propisivanja i izdavanja lijekova na recept, te kako bi se prevazišli postojeći problemi i spriječile greške kod propisivanja, a naročito sve eventualne zloupotrebe. ''Zbog grešaka kod propisivanja recepata ne smiju da ispaštaju pacijenti. Fond je zbog toga spreman da sa svoje strane učini sve što je neophodno kako bi se i ljekarima i farmaceutima olakšao posao propisivanja, odnosno izdavanja lijekova, ali nam je za to potrebna saradnja i sa farmaceutima i sa ljekarima'', istakao je Tomaš.

Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,

Podsjećamo vas da smo za naše članove u prethodnom periodu izradili niz radnih procedura koje mogu da vam budu od velike pomoći u procesu pripreme za sertifikaciju apoteka. Radne procedure se nalaze na zaštićenom dijelu web stranice Farmaceutskog društva RS, a pristup imaju članovi koji su uplatili članarinu za tekuću godinu. Članarina na mjesečnom nivou iznosi 8,00 KM.

  Naziv procedure
1. Identifikacija i postupanje sa lijekovima, medicinskim sredstvima i drugim proizvodima sa isteklim rokom trajanja
2.  Informacije koje se daju pacijentu prilikom izdavanja lijeka
3.  Izdavanje lijekova osobama sa posebnim potrebama
4.  Izdavanje lijekova sa različitim režimima izdavanja
5.  Izrada i izdavanje magistralnih i galenskih preparata
6.  Izrada planova i nabavka lijekova i medicinskih sredstava u apotekarskim stanicama
7.  Kontinuirana edukacija zaposlenih u apoteci
8.  Mjere zaštite u apoteci
9.  Nabavka lijekova u apoteci
10.  Održavanje higijene u apoteci
11.  Postupanje s pacijentima koji odbijaju ponuđeni lijek
12.  Postupanje s pacijentima koji žele uslugu drugog farmaceutskog tima 
13.  Postupanje u slučaju pritužbi pacijenata
14.  Povlačenje lijekova sa tržišta
15.  Preispitivanje dokumentacije u apoteci
16.  Prijem i obrada reklamacija na lijekove
17.  Procedura o prijemu i uzvraćanju telefonskih poziva pacijenata
18.  Procedura o postupanju u slučaju neželjenog događaja
19.  Skladištenje i čuvanje lijekova i medicinskih sredstava u apoteci
 20.  Upravljanje farmaceutskim otpadom
 21.  Vođenje evidencija u apoteci
 22.  Zaštita povjerljivih podataka o pacijentu
Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free