Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. FZO RS smanjio obaveze za 115 miliona KM

  Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske smanjio je ukupne obaveze za 115 miliona KM zahvaljujući postignutom dogovoru o kompenzaciji dugovanja i potraživanja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).

  Navedene obaveze nastale su u proteklih 15 godina na osnovu troškova zdravstvene zaštite penzionera iz Republike Srpske koji žive i koriste zdravstvene usluge u Hrvatskoj. Kompenzacija je omogućena zahvaljujući povećanju prihoda i smanjenju obaveza FZO RS po osnovu inostranog zdravstvenog osiguranja u posljednjih pet godina, čemu je prvenstveno doprinio efikasniji rada stručnih službi Fonda.

  Ovom kompenzacijom ukupni dug Fonda je smanjen sa 550 miliona KM na 435 miliona KM. Ukupan dug je smanjen za 20%.

  Pregovori sa HZZO-om su vođeni proteklih nekoliko mjeseci, a zaključeni su na nedavno održanom sastanku v.d. direktora Fonda Dejana Kusturića i njegovih saradnika sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH i HZZO-a u Banjaluci. Inače, osiguranici iz RS u Hrvatskoj koriste usluge zdravstvene zaštite u skladu sa Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

  Napominjemo da FZO RS zadnjih godina generalno bilježi smanjenje svojih ukupnih obaveza, koje su u 2015. godini bile niže u odnosu na prethodnu godinu za 2 odsto, a u 2014. za 0,5 odsto, dok će pomenuta kompenzacija u 2016. godini dovesti do smanjenja obaveza u značajno većem procentu.

  FZO RS će nastojati da i u narednom periodu nastavi trend smanjenja obaveza, prije svega, daljom racionalizacijom i upravljanjem troškovima, uz očuvanje dostignutih prava osiguranih lica.

 2. Srećna nova, 2017. godina!

 3. Efikasnija kontrola troškova

  Fond zdravstvenog osiguranja RS u narednoj godini planira da unaprijedi efikasnost kontrole troškova u zdravstvenom sistemu  i to na način da će kontrolni organi Fonda kontrolu usmjeriti na samo mjesto nastanka rashoda kao što je, primjera radi, kontrola preporuka upućivanja na skupu dijagnostiku ili propisivanja lijekova na recept i slično. Ovo je, između ostalog, predviđeno Godišnjim planom rada Fonda za 2017. godinu.  Efikasnije kontrole  prvestveno imaju za cilj da spriječe sve  eventualne zloupotrebe, ali i da dodatno stabilizuju finansijsku situaciju u ovoj oblasti. Namjera Fonda je da maksimalno smanji troškove na svim onim stavkama na koje može da utiče, a da pri tome održi dostignuti nivo prava osiguranika i osigura nesmetano pružanje zdravstvene zaštite.

 4. Izvršena primopredaja dužnosti direktora

  U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske danas je obavljena primopredaja između dosadašnjeg direktora Fonda Darka Tomaša, koji je izabran na funkciju načelnika opštine Prnjavor, i Dejana Kusturića koga je Vlada RS imenovala za vršioca dužnosti direktora Fonda.Predajući rukovođenje Fondom Dejanu Kusturiću, Darko Tomaš ga je informisao o ključnim aktivnostima iz prethodnog perioda i ciljevima koji su definisani strateškim razvojnim planom Fonda, izrazivši uvjerenje da će novo rukovodstvo Fonda napraviti korak više, naročito na planu realizacije mjera koje se odnose na obezbjeđenje održivog finansiranja obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 5. Dejan Kusturić imenovan za v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

  Vlada Republike Srpske na 100. sjednici održanoj u Istočnom Sarajevu imenovala je Dejana Kusturića za vršioca dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Imenovanje je izvršeno jer dosadašnji direktor Fonda Darko Tomaš preuzima dužnost načelnika Prnjavora. 

Blic vijesti

Poštovane koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa Eli Lilly BiH d.o.o. organizuje stručno predavanje pod nazivom „Predanost u liječenju šećerne bolesti“.
Predavanje će se održati u Banjaluci , 06.12.2016. godine, u 18,30 h u Hotelu „Bosna“ (Kristalna sala) , a namijenjeno je magistrima farmacije, doktorima medicine, dijabetolozima, endokrinolozima, specijalistima porodične medicine, specijalistima interne medicine, medicinskim sestrama.

Obavještenje

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free