Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Portal Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Obavještenje za apoteke u RS
  Obavještavamo sve apoteke u RS da se o postupku ugovaranja sa FZO RS za 2015. godinu mogu informisati posredstvom Obavještenja  koje je dostupno na sajtu u meniju „ugovoranje„. Takođe, uz Obavještenje je dostupan obrazac (zahtjev za ugovaranje usluga izdavanje lijekova na recept i određenih medicinskih sredstava na recept/nalog osiguranim licima FZO RS) koji je potrebno popuniti i predati Fondu uz ostalu dokumentaciju.
 2. Obavještenje za isporučioce medicinskih sredstava
  Obavještavamo isporučioce medicinskih sredstava da se o postupku ugovaranja medicinskih sredstava za 2015. godinu mogu informisati putem Obavještenja, koje je dostupno na sajtu u meniju ''Ugovaranje''. Takođe, uz Obavještenje su dostupni i obrasci zahtjeva (za proizvodnju i za promet sredstava) koje je potrebno popuniti i dostaviti Fondu uz ostalu dokumentaciju.
 3. Održan sastanak sa Savezom distrofičara RS
  Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS održali su danas sastanak sa predstavnicima Saveza distrofičara RS, na kojem je razgovarano o zdravstvenoj zaštiti oboljelih od distrofije,  s posebnim akcentom na dostupnost ortopedskih pomagala.
  Na sastanku je dogovoreno da se zajednički uradi analiza potreba distrofičara, definiše precizan fond za elektromotorna kolica i dr., a u cilju unapređenja kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite distrofičara, naročito kada su u pitanju kolica i druga pomagala.
  Predstavnice Saveza distrofičara, Olivera Mastikosa i Nada Stuhli, su navele da distrofičari ostvaruju svoja prava iz zdravstvenog osiguranja, uključujući i prava na elektromotorna kolica i druga pomagala u skladu sa pravilnikom Fonda, ali su istakle da distrofičarima značajno olakšavaju život i pojedina skupa pomagala koja ne spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje, poput električnog kreveta, kućnog lifta i dr.
  ''Lica oboljela od progresivne  mišićne distrofije spadaju u kategoriju teških invalida i adekvatna pomagala ne samo da im obezbjeđuju veći stepen samostalnosti nego im obezbjeđuju i kvalitetniju cjelokupnu zdravstvenu zaštitu, smanjuju rizik za dekubitus i sl.'', naveli su u Savezu distrofičara.
 4. Prava oboljelih od dijabetesa
  U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, podsjećamo da Fond zdravstvenog osiguranja RS u potpunosti finansira troškove zdravstvene zaštite oboljelih od dijabetesa, što uključuje liječenje, dijagnostiku, neophodne lijekove, medicinska sredstva i drugo.
  Dakle, oboljeli od ove bolesti su oslobođeni plaćanja participacije kod liječenja osnovne bolesti, ali i njenih komplikacija, kao što su gangrena i angiopatija, nefropatija, retinopatija, dijabetična katarakta i sl.
  Inače, FZO RS je nedavno pojednostavio proceduru za nabavku potrošnog materijala za insulinske pumpe, čime je omogućeno da se ovi materijali propisuju na jednostavniji način – ovjerom naloga u Fondu. Takođe, sada je omogućeno da svi osiguranici koji koriste insulinske pumpe, bez obzira na koji način su ih nabavili, imaju pravo na potrošni materijal za te pumpe. Podsjećamo, ranije je o trošku FZO potrošni materijal za pumpe bio dostupan samo osiguranicima koji su i pumpe nabavili preko Fonda.
  Oboljelima od dijabetesa o trošku FZO RS dostupni su insulini za dijabetes tipa 1, oralna terapija za dijabetes tipa 2, te  neophodna medicinska sredstva, poput aparata za brzo određivanje glukoze u krvi, insulinskih špriceva i igli, dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi, lancete, trake za mjerenje šećera u urinu.
 5. Prevencija moždanog udara: Spašeno hiljade života
  Od 2012. godine od kako se u Republici Srpskoj sprovodi projekat prevencije moždanog udara ultrazvučno je pregledano  više od 20.000 građana, dok je  zahvaljujući pravovremenom pregledu spašeno više od hiljade života.
  U povodu Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara, koji se obilježava danas, doktor Vlado Đajić koji je i glavni menadžer projekta prevencije moždanog udara rekao je da su rezultati projekta nadmašili očekivanja struke, posebno kada se uzme u obzir činjenica, kako je rekao, da je u RS u protekle tri godine sproveden do sada u svijetu nerealizovan projekat prevencije nastanka moždanog udara. Upravo zahvaljujući ovom projektu, kako navodi dr Đajić, u Srpskoj je izuzetno dobra prevencija moždanog udara.
  „Zbog stenoze više od 70 odsto lumena krvnih sudova oko 200 pacijenata ispitivane grupe upućeno je na operativni zahvat na krvnim sudovima čime je direktno spriječen nastanak moždanog udara, a samim tim prevencija smrti ili teškog invaliditeta“, istakao je dr Đajić.
  Inače, cilj ovog projekta kojeg finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS je da se kod osoba koje imaju faktore rizika za nastanak moždanog udara (povišen krvni pritisak, šećerna bolest, srčane bolesti, povišen nivo lipida u krvi, pušači, gojazne osobe, osobe koje su u porodici imali moždani udar i građani izloženi stresu) otkriju patološke promjene na krvnim sudovima glave i vrata i tako spriječi nastanak moždanog udara, odnosno smrt ili invalidnost. Do sada su učesnici projekta obišli sve veće gradove u RS i obavili preglede građana koji spadaju u rizične grupe, a do kraja godine trebalo bi da se završe pregledi i u Hercegovini, čime će se ovim projektom obuhvatiti svi građani koji spadaju u rizične grupe u RS.

Blic vijesti

U Službenom glasniku RS 106/14 je objavljen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja, ostalih proizvoda kojima se obavlja promet na malo u apoteci i specijalizovanoj prodavnici i usluga koje se mogu pružati u apoteci . Izmjena se odnosi na Prilog 2 u kojem se nalazi spisak proizvoda koji može da se prometuje u apotekama.
Pravilnik iz 2010.god. i izmjene Pravilnika iz 2014.god. možete da pronađete ovdje....

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free