Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Portal Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Evropska kartica vrijediće i u Republici Srpskoj
  Osiguranici Austrije koji imaju evropsku karticu zdravstvenog osiguranja koja se koristi u zemljama Evropske unije, moći će od 1. jula ove godine da koriste ovu karticu i za vrijeme privremenog boravka u Republici Srpkoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
  Ovo je postignuto zahvaljujući sporazumu o korišćenju evropske kartice zdravstvenog osiguranja kojeg su danas u Banjaluci potpisali direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš i predstavnici zdravstvenih osiguranja Austrije, a na osnovu Konvencije o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Austrije.
  Sporazum će, takođe, potpisati i Zavod za zdravstveno osiguranje FBiH.
  Potpisivanje ovog sporazuma inicirano je od strane FZO RS, a zahvaljujući njemu osiguranici Austrije više neće morati vaditi posebne obrasce prije dolaska u RS, odnosno BiH, već će na osnovu evropske kartice o trošku austrijskog osiguranja koristiti zdravstvenu zaštitu na području BiH, identično kao što je to slučaj i kada se nađu u zemljama Evropske unije.
 2. Obavještenje za zdravstvene ustanove
  Fond zdravstvenog osiguranja RS donio je nova pravila šifriranja, koja će početi da se primjenjuju od 10. aprila 2015. godine. Pravila su dostupna na sajtu Fonda u linku ''Propisi'' – ''Uputstva''. Pravilima šifriranja se definiše, između ostalog, format šifre, način i procedura dobijanja šifre, kao i procedure oduzimanja i ponovnog aktiviranja šifre.
 3. Aktivnosti Fonda za bolju naplatu doprinosa
  Fond zdravstvenog osiguranja RS je u prva tri mjeseca ove godine poslao 3.628 upozorenja poslodavcima za koje je našim kontrolama uočeno da neredovno uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje. Zahvaljujući tome, za zdravstveno osiguranje ukupno je  naplaćeno oko 10,3 miliona maraka doprinosa, samo po osnovu ovih upozorenja. 
  Međutim, napominjemo da ovo nije ukupan broj poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje niti je riječ o ukupnom dugu za doprinose, nego je u pitanju kontrola metodom slučajnog uzorka, koju nadležni sektori FZO RS kontinuirano sprovode kako bi se poboljšala naplata doprinosa.
  Slične aktivnosti Fond je sprovodio i prošle godine. Naime, u 2014. godini Fond je Poreskoj upravi RS poslao ukupno 11.469 prijava o poreskim obveznicima za koje je uočeno da nisu uplaćivali doprinose za zdravstveno osiguranje. Inače, ukupan dug samo u 2014. godini za doprinose za zdravstveno osiguranje iznosio je 55,1 milion KM, a zahvaljujući ovim prijavama naplaćeni su doprinosi u iznosu od oko 38,4 miliona KM.
 4. Produžen ugovor sa „Atomskom banjom“ u Gornjoj Trepči
  Fond zdravstvenog osiguranja RS i za ovu godinu produžio je ugovor sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju „Atomska banja“ u Gornjoj Trepči, u koju se na liječenje upućuju osiguranici Fonda oboljeli od multiple skleroze. Ovim pacijentima Fond u potpunosti finansira troškove liječenje u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
  „FZO RS već osam godina omogućava oboljelim od multiple skleroze besplatno liječenje i to 21 dan godišnje u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Zahvaljujući liječenju u ovoj banji, mnogi oboljeli su još živi i veliki broj pacijenata je još pokretan, odnosno nisu 'vezani' za invalidska kolica, jer su blagovremeno spriječili širenje bolesti i odumiranje funkcija ekstremiteta“, rekao je predsjednik Skupštine udruženja oboljelih od multipla skleroze RS Milan Stjepanović.
  U ime udruženja i oboljelih od ove bolesti, Stjepanović je izrazio zahvalnost Fondu zdravstvenog osiguranja RS na razumijevanju, istakavši da je omogućavanje liječenja u "Atomskoj banji" višestruko jeftinije i za Fond jer doprinosi manjim ukupnim troškovima za liječenje oboljelih od multiple skleroze.
 5. Od 15. marta dostupni novi lijekovi
  Osiguranim licima FZO RS od 15. marta dostupno je 12 novih lijekova komercijalnih naziva, koji su uvršteni na Listu lijekova koji se izdaju na recept. Na Listi A se nalazi šest novih lijekova generičkih naziva, a na Listi B je dostupno pet novih lijekova. Fond je zbog ovih novina pripremio i informaciju za osiguranike, koju možete pogledati ovdje. 

Blic vijesti

TREĆI KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem

Sarajevo, 14.-17.05.2015.

Drugo obavještenje...

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free