Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Portal Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Porodica Tomić nije Fondu vratila 120.000 KM
  U povodu teksta objavljenog u medijima u vezi sa organizovanjem humanitarne akcije za liječenje Željka Tomića iz Prnjavora obavještavamo vas o sljedećem:
  Nije tačno da je Fondu zdravstvenog osiguranja RS  porodica Tomić vratila 120.000 KM kako je navodno ova porodica saopštila pojedinim medijima u RS.
  Naime,  FZO RS je za liječenje Željka Tomića iz Prnjavora Klinici u Tibingenu u Njemačkoj uplatio 117.936 KM, što predstavlja 30 odsto od ukupnih troškova liječenja ovog osiguranika u inostranstvu. 
  Dakle, procedura  za liječenje naših osiguranika u inostranstvu je da Fond direktno po predračunu zdravstvenoj ustanovi uplaćuje novac za liječenje, a ne lično osiguraniku.
 2. Uvedena nova zdravstvena usluga
  U zdravstveni sistem Republike Srpske uvedena je nova usluga pod nazivom TILT test (testiranje reaktivnosti pacijenata na nagibnom stolu) koji se primjenjuje kod pacijenata kojima nisu razjašnjeni uzroci nastanka gubitka svijesti i vrtoglavica.  Zahvaljujući uvođenju TILT testa pacijenti sa ovim simptomima više neće morati da se upućuju na skupe pregleda, poput CT glave, magnetne rezonance mozga, EEG holtera, EKG i slično, a takođe, izbjeći će se nepotrebne hospitalizacije pacijenata. 
  Pacijenti sa ovim zdravstvenim problemima za ovu uslugu plaćaće samo participaciju, dok su ranije do uspostavljanja konačne dijagnoze morali da rade više dijagnostičkih pretraga i time da izdvajaju više novca. 
 3. Srećna nova 2015. godina!
 4. Planirani prihodi i rashodi FZO RS 665,9 miliona KM
  Finansijskim planom Fonda zdravstvenog osiguranja RS za 2015. godinu predviđeni su ukupni prihodi, kao i rashodi, u iznosu od 665.982.800 KM.
  Na prijedlog Finansijskog plana FZO Vlada RS je nedavno dala saglasnost, a usvojio ga je i Upravni odbor Fonda.
  U odnosu na prihode planirane rebalansom za ovu godinu, planirani prihod za 2015. godinu je veći za oko 31 milion maraka, odnosno za 4,93 odsto. U projekciji prihoda planiran je i prihod od dodatnih izvora finansiranja i to u iznosu od 60,3 miliona KM.
  Naime, FZO RS očekuje da će se u narednoj godini konačno usvojiti inicijativa RS da se uvedu dodatni izvori finansiranja za zdravstveni sistem BiH, pa bi zdravstvu RS pripao dio prihoda od akciza na duvan i alkohol, kao i naplaćena premija za obavezno zdravstveno osiguranje od automobilske odgovornosti.
  Najveći dio prihoda planiran je od poreskih prihoda, odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje. Od doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih planirano je oko 436 miliona KM, penzionera oko 8,7 miliona KM, poljoprivrednika oko 6 miliona KM itd.
  Kada je riječ o strukturi rashoda, Finansijskim planom za 2015. godinu, najzastupljeniji su troškovi za zdravstvenu zaštitu i oni, ne računajući izdatke, čine čak 95 odsto ukupnih rashoda Fonda.
 5. Obavještenje za apoteke u RS
  Obavještavamo sve apoteke u RS da se o postupku ugovaranja sa FZO RS za 2015. godinu mogu informisati posredstvom Obavještenja  koje je dostupno na sajtu u meniju „ugovoranje„. Takođe, uz Obavještenje je dostupan obrazac (zahtjev za ugovaranje usluga izdavanje lijekova na recept i određenih medicinskih sredstava na recept/nalog osiguranim licima FZO RS) koji je potrebno popuniti i predati Fondu uz ostalu dokumentaciju.
Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free