Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Portal Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Saradnjom do bolje zdravstvene zaštite RVI
  Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS danas su održali sastanak sa predstavnicima Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida RS, na kojem je razgovarano o zdravstvenoj zaštiti ove populacije sa posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na produženu medicinsku rehabilitaciju i na ortopedska i druga pomagala.
  Predstavnici Saveza na sastanku su istakli da su zadovoljni sadašnjim Pravilnikom o pravu na medicinska sredstva kojim su, kako su rekli, znatno pojednostavljene procedure kod ostvarivanja prava na pomagala. S obzirom na to da su novim pravilnikom ortopedska pomagala svrstana u dvije grupe i decidno je precizirano koja pomagala propisuje porodični doktor, a koja specijalisti određene grane medicine, sada je,  kako su istakli,  mnogo kraći put do ostvarivanja  prava na medicinska sredstva, što ranije nije bio slučaj. Inače, pomenuti pravilnik se primjenjuje od janura prošle godine.
  Kada je riječ o produženoj medicinskoj rehabilitaciji, predstavnici  Udruženja su sugerisali da je potrebno da se određenim, težim, kategorijama ratnih vojnih invalida odobri banjska rehabilitacija na period od 30 dana, umjesto sadašnjih 15 dana. Predstavnici Fonda su pozvali ovo udruženje da sve eventualne primjedbe i sugestije u vezi sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku reahabilitaciju upute pismenim putem, kako bi se razmotrile njihove primjedbe, kao i mogućnosti da se iste uvaže.
 2. Održan sastanak sa Udruženjem ''Okuloplast''
  Pacijentima iz Republike Srpske kojima su neophodne usluge iz oblasti očne protetike i okuloplastične-rekonstruktivne hirurgije ubuduće će ove usluge pružati referentne zdravstvene ustanove u Srbiji, ali i drugi centri u regionu.
  Ovo je dogovoreno na današnjem sastanku kojeg su ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš i direktor Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka Mirko Stanetić održali sa predstavnicima Udruženja pacijenata "Okuloplast" iz Banjaluke.
  Na sastanku je dogovoreno da će svi detalji u vezi sa liječenjem ovih pacijenata u Srbiji biti precizirani naredne sedmice na sastanku ministra Bogdanića sa ministrom zdravlja Srbije Zlatiborom Lončarom, jer im adekvatan tretman nije moguće obezbijediti u zdravstvenim ustanovama u RS.
  Inače, pacijentima iz RS usluge očne protetike i okuloplastične-rekonstruktivne hirurgije pružaće eminentni srbijanski stručnjaci i to na isti način i pod jednakim uslovima kao što ih pružaju i pacijentima Srbije. Pomenute usluge će oboljelima, kao i do sada, finansirati Fond zdravstvenog osiguranja RS, koji će ujedno i maksimalno pojednostaviti procedure upućivanja ovih pacijenata u Srbiju, ali i u druge zemlje, kako bi oni na što jednostavniji i brži način ostvarivali zdravstvenu zaštitu.
  Takođe, UB KC Banjaluka je već imenovao ljekare koji će ovim pacijentima pružati svu neophodnu pomoć, pratiti njihovo liječenje i biti im na raspolaganju u Banjaluci, kako bi pacijenti bili u potpunosti zbrinuti.
 3. Sastanak sa roditeljima djece oboljele od malignih bolesti
  Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš i direktor UB Klinički centar Banjaluka Mirko Stanetić sastali su se danas sa predstavnicima roditelja djece oboljele od malignih bolesti, kako bi se upoznali sa problemima sa kojima se susreću ove porodice, te aktivnostima u vezi osnivanja Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti, koje bi trebalo zvanično početi sa radom 15. februara 2015. godine na Svjetski dan djece oboljele od malignih bolesti.
  „Naišli smo na podršku u osnivanju Udruženja od tri ključna čovjeka u zdravstvu za liječenje naše djece, na čemu smo veoma zahvalni. Aktivnosti našeg Udruženja fokusiraće se na poboljšanje uslova za liječenje djece oboljelih od malignih bolesti u RS, edukaciju i školovanje domaćeg kadra za liječenje ovih bolesti, nabavku nedostajuće opreme za dijagnosticiranje bolesti u skladu sa svjetskim standardima, te pristupanje međunarodnim organizacijama i asocijacijama koje djeluju u ovoj oblasti“, rekao je Momčilo Stanušić, predsjednik inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti.
  Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima formiranja roditeljske kuće, umrežavanju udruženja oboljelih u jednu asocijaciju, te aktivnostima na formiranju fonda solidarnosti na nivou RS i organizovanju prve donatorske konferencije koja bi se mogla održati već krajem oktobra.
 4. Od oktobra do kraja decembra promjena doktora bez navođenja razloga
  Podsjećamo osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS da u periodu od oktobra do kraja decembra imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, bez navođenja razloga promjene.
  Naime, svi koji iz nekog razloga žele da promijene doktora (promjena mjesta stanovanja, nezadovoljstvo radom doktora i dr.) trebalo bi da to učine u ''redovnom'' periodu koji je predviđen za promjenu izabranog doktora, odnosno od 1. oktobra do 31. decembra. U ovom periodu procedura promjene je jednostavnija, a potrebno je da se osiguranici obrate zdravstvenoj ustanovi u kojoj radi doktor kod kojeg žele da se registruju i da popune odgovarajuće obrasce izjave o izboru/promjeni doktora.
  Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima, odnosno neophodno je navesti razlog promjene u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (npr. promjena mjesta prebivališta, odsustvo izabranog doktora u dužem periodu itd.).
  Takođe, osiguranici koji još uopšte nisu izabrali svog ljekara, trebalo bi da to učine u pomenutom periodu, a oni koji su registrovani u tim porodične medicine ne moraju to ponovo da rade, osim ako ne žele da promijene doktora.
  Registraciju za tim porodične medicine osiguranici mogu da obave u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima Fond ima potpisan ugovor.
 5. RS dobija najsavremeniji klinički centar
  Univerzitetska bolnica Klinički centar u Banjaluci će nakon završetka rekonstrukcije i dogradnje biti najsavremeniji klinički centar u regionu jugoistočne Evrope.
  Ovo je istaknuto nakon potpisivanja ugovora o rekonstrukciji i opremanju centralnog medicinskog bloka i izgradnji novog sjevernog krila Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka, koji su potpisali Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite, i Gerhard Rajter, direktor bečkog "Vameda", koji je odabran za izvođača radova.
  Potpisivanju projekta vrijednog 84 miliona evra su prisustvovali i Mirko Stanetić, direktor bolnice, te Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS, i Milorad Dodik, predsjednik RS.
  Bogdanić je rekao da je projektovanje bolnice započeto prije 40 godina, a da će za 42 mjeseca, koliko će trajati radovi, biti konačno završen cijeli projekat. Rekao je da će biti urađena rekonstrukcija centralnog medicinskog bloka površine od oko 41.000 kvadratnih metara, a 17.000 kvadrata na lokaciji sjevernog krila. Dodao je da će biti rekonstruisane sve postojeće klinike i tri etaže koje do danas nisu završene.
  "Ovo je najznačajniji događaj u zdravstvu RS u zadnjih pola vijeka, jer ćemo na taj način dobiti jednu savremenu i respektabilnu ustanovu, koja će biti nosilac razvoja zdravstva RS, gdje ćemo na jednom mjestu imati okupljene kvalitetne stručnjake, kvalitetnu medicinsku opremu i najbolje uslove kad je u pitanju smještaj za naše pacijente", istakao je Bogdanić.
  Rajter je rekao da je "Vamed" ponosan na projekat koji je nazvao posebno ambicioznim, jer se dešava u uslovima kada se gradi u objektima koji se paralelno i dalje koriste kao bolnički prostor.

Blic vijesti

Međunarodna Farmaceutska Fedederacija (FIP) ohrabruje  sve farmaceute kao i  njihove organizacije širom sveta da obeleže 25.septembar- Svetski  dan farmaceuta.Tema pod kojom se obeležava ovogodišnji Svetski dan farmaceuta je „Dostupnost farmaceuta je dostupnost zdravlja“.
Već dugo FIP  prepoznaje da je dostupnost lekova kjučno pitanje u mnogim krajevima sveta i da farmaceuti igraju značajnu ulogu kroz čitav lanac snabdevanja.Ipak,dostupnost lekova sama po sebi ne znači automatski bolje terapijske ishode.
Dobitna kombinacija je dostupnost lekova i dostupnost farmaceutskog znanja,drugim rečima  dostupnost farmaceuta.
Studija iz 2012.godine je pokazala da bi se moglo doći do uštede od 500 milijardi dolara na godišnjem nivou samo ako bi se lekovi racionalnije koristili,pri čemu najvažniju ulogu u tome igraju farmaceuti.Farmaceuti su još uvek nedovoljno iskorišten resurs  u obezbeđenju pravilne i racionalne upotrebe lekova.
Istraživanja iz 2010. su pokazala da 13% poseta apoteci završi samo savetovanjem,tj.bez prodaje,što još jednom naglašava  da su farmaceuti najdostupniji zdravstveni profesionalci od najvećeg poverenja u mnogim zemljama sveta.

(preuzeto sa zvaničnog sajta FIP-a)

 mr ph Branislava Zdjelar, član Upravnog odbora i pomoćnik predsjednika FDRS za komunikaciju sa FIP-om

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free