Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Izvršena primopredaja dužnosti direktora

  U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske danas je obavljena primopredaja između dosadašnjeg direktora Fonda Darka Tomaša, koji je izabran na funkciju načelnika opštine Prnjavor, i Dejana Kusturića koga je Vlada RS imenovala za vršioca dužnosti direktora Fonda.Predajući rukovođenje Fondom Dejanu Kusturiću, Darko Tomaš ga je informisao o ključnim aktivnostima iz prethodnog perioda i ciljevima koji su definisani strateškim razvojnim planom Fonda, izrazivši uvjerenje da će novo rukovodstvo Fonda napraviti korak više, naročito na planu realizacije mjera koje se odnose na obezbjeđenje održivog finansiranja obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 2. Dejan Kusturić imenovan za v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

  Vlada Republike Srpske na 100. sjednici održanoj u Istočnom Sarajevu imenovala je Dejana Kusturića za vršioca dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Imenovanje je izvršeno jer dosadašnji direktor Fonda Darko Tomaš preuzima dužnost načelnika Prnjavora. 

 3. Obavještenje ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

  kontrolni pregledU skladu sa Odlukom o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga, Odlukom o participaciji, Odlukom o usvajanju Cjenovnika medicinskih sredstava i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu finasiranja sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u 2016. godini obavještavamo vas da su na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske putem linka (Propisi - Upustva - Vodič kroz nove propise) data odgovarajuća pojašnjenja gore navedenih akata u cilju njihove što efikasnije primjene.

 4. Ustanovama koje isporučuju medicinska sredstva - XML cjenovnik usluga

  U skladu sa Odlukom o participaciji, čija primjena počinje 01.08.2016. godine, obavještavamo Vas da je promijenjena forma podataka u XML fajlu iz Cjenovnika medicinskih sredstava. Djeca uzrasta od 15 do 18 godina će ubuduće za ortopedske cipele, okvire za naočale, slušni aparat i ortozu za kičmu, plaćati participaciju koja iznosi 5 % od cijene pomagala, umjesto dosadašnjih 10 do 30 %.

  U skladu sa naprijed navedenim, u novom izmjenjenom XML fajlu, će se ista usluga pojaviti u dva reda sa različitim iznosima participacije (za djecu od 15 do 18 godina i za ostale).

  Potrebno je da Vašu aplikaciju, ukoliko imate mogućnost preuzimanja cjenovnika u elektronskom obliku, prilagodite ovoj izmjeni.

 5. Manja participacija za usluge sa višom cijenom

  Od 1. avgusta ove godine osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja RS biće poboljšana dostupnost zdravstvenih usluga s najvišim cijenama, s obzirom da je novom odlukom o participaciji smanjena participacija za te usluge.

  Odlukom o participaciji, koja je usvojena na sjednici Upravnog odbora Fonda održanoj 01.07.2016. godine, između ostalog, smanjen je iznos participacije koju osigurana lica plaćaju za magnetnu rezonansu, koronarografiju, ugradnju stenta, balontiletaciju.

Blic vijesti

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da  Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa Sanofi Aventis-predstavništvo u BIH  organizuje stručno predavanje pod nazivom „Bazalni insulini nove generacije“.
Predavanje će se održati u Banjaluci , 22.11.2016. godine, u 19,00 h u Narodnom pozorištu RS (ul.Kralja Petra I Karađorđevića 78) , a  namijenjeno je magistrima farmacije i doktorima medicine.

Obavještenje


Srdačan pozdrav,
Stručna služba FDRS

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free