Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Palijativna njega i u Bolnici Nevesinje

  Osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja RS usluge palijativne njege će se ubuduće pružati, osim u Bolnici Gradiška, i u Bolnici Nevesinje, s kojom je Fond potpisao ugovor i za ovu uslugu.

  Palijativna njega podrazumijeva zbrinjavanje teško oboljelih pacijenata koje nije moguće izliječiti, ali im je moguće osigurati kvalitetniji i dostojanstveniji život bez bola i patnje.  Uglavnom je riječ o oboljelima koji se nalaze u terminalnoj fazi bolesti usljed malignih, ali i drugih teških oboljenja.

  U Republici Srpskoj je prvi put ovakav vid zdravstvene zaštite uveden prije pet godina u Bolnici Gradiška, dok su do tada ovi pacijenti boravila u jedinicama intenzivne njege ili su čak upućivani u inostranstvo, što je značajno povećavalo troškove njihove zdravstvene zaštite, a veliki broj je bio prepušten porodicama da se o njima brinu.

  Dakle, od 2011. godine palijativna njega je bila moguća jedino u Bolnici Gradiška za pacijente iz cijele RS, dok je sada unapređena dostupnost ovog vida zdravstvene zaštite, naročito za pacijente iz istočnog dijela RS.

  Zbrinjavanje na odjeljenjima palijativne njege bolnica Gradiška i Nevesinje odobrava Fond na osnovu preporuka bolnica u kojima su pacijenti liječeni.

 2. Obavještenje za ustanove koje su ugovorile KSZ

  Obavještavamo zdravstvene ustanove koje su ugovorile usluge konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ) da je od 20. aprila omogućen novi pristup aplikaciji "Usluge konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite",  bez uspostavljanja konekcije prema Fondu (CISCO VPN Client).

  Aplikaciji se sada može pristupiti preko Web stranice Fonda ili pomoću linka  koji ćete unijeti u vaš Web pretraživač (Browser).

  Stari pristup aplikaciji će ostati dostupan paralelno sa novim do 2. maja ove godine, a do tada je potrebno preći na novi način pristupa aplikaciji.

   

 3. Obavještenje za apoteke

  Od 25. aprila ove godine naručivanje lanceta i trakica za mjerenje šećera u urinu vršiće se putem web aplikacije Fonda.

  Aktivna šifra za naručivanje trakica za mjerenje šećera u urinu je 9993, a lanceta Aktiv 9968. Prilikom izdavanja na receptu je potrebno popuniti šifru u skladu sa medicinskom indikacijom i važećim šifrarnikom indikacija Fonda. Prilikom isporuke poručenih lijekova apoteka je obavezna da sa web aplikacije odštampa svoju narudžbenicu, potpiše, pečatira i preda dobavljaču, što ujedno predstavlja saglasnost apoteke na isporučene lijekove.

 4. Obavještenje za javne zdravstvene ustanove

  U okviru realizacije Programa rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u Republici Srpskoj, jedna od planiranih aktivnosti je i analiza primjene informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Cilj analize je pregled opremljenosti zdravstvenih ustanova i centralnih ustanova računarima, štampačima i komunikacionom opremom, programskim rješenjima i ljudskim resursima iz IKT oblasti.  Fond zdravstvenog osiguranja pripremio je Anketu o stanju i potrebama IT infrastrukture javnih zdravstvenih ustanova. Anketu i dokument Program rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u RS ustanove mogu preuzeti na ovom linku u dijelu IZIS.
  Svim javnim zdravstvenim ustanovama upućen je dopis u kojem je dato više detalja u vezi sa navedenim.

 5. Pacijenti sami biraju specijaliste

  Pacijenti u Republici Srpskoj usluge konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ) mogu da koriste u zdravstvenoj ustanovi koju sami izaberu, što do ove godine nije bilo moguće.

  Jedini uslov je da je riječ o javnoj ili privatnoj ustanovi koja ima potpisan ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS za pružanje KSZ usluga, te da osiguranik ima uputnicu porodičnog ljekara.

  Takođe, pacijenti nisu ni geografski ograničeni u izboru ustanove, što znači da pacijent iz jedne opštine ili grada može usluge specijaliste da koristi i u zdravstvenoj ustanovi u drugom gradu ili opštini.

Blic vijesti

Obavještavamo članove Farmaceutskog društva RS u 2016.godini, da je Farmaceutsko društvo RS za svoje članove izradilo još jednu radnu proceduru pod naslovom " Izdavanje lijekova na recept koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja".

Radna procedura je namijenjena za rad u apotekama otvorenog tipa, kao pomoć pri izdavanju lijekova koji se izdaju na recept, a  koji se finansiraju iz sredstava obaveznog osiguranja. U proceduri su opisani najvažniji termini koje je potrebno poznavati u ovim procesima, dat je pregled najvažnijih propisa, kao  i informacije gdje mogu da se pronađu, a koji regulišu ovu oblast.  Cilj izrade ove procedure je bio da se olakša rad kolegama u apotekama otvorenog tipa, kao i obuka mladih, novih kolega, koji tek započinju svoj rad u apotekama.

Proceduru mogu da preuzmu članovi Farmaceutskog društva RS u 2016.god. aktiviranjem naloga na početnoj strani naše web stranice.

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free