Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Portal Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Održan sastanak sa Savezom distrofičara RS
  Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS održali su danas sastanak sa predstavnicima Saveza distrofičara RS, na kojem je razgovarano o zdravstvenoj zaštiti oboljelih od distrofije,  s posebnim akcentom na dostupnost ortopedskih pomagala.
  Na sastanku je dogovoreno da se zajednički uradi analiza potreba distrofičara, definiše precizan fond za elektromotorna kolica i dr., a u cilju unapređenja kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite distrofičara, naročito kada su u pitanju kolica i druga pomagala.
  Predstavnice Saveza distrofičara, Olivera Mastikosa i Nada Stuhli, su navele da distrofičari ostvaruju svoja prava iz zdravstvenog osiguranja, uključujući i prava na elektromotorna kolica i druga pomagala u skladu sa pravilnikom Fonda, ali su istakle da distrofičarima značajno olakšavaju život i pojedina skupa pomagala koja ne spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje, poput električnog kreveta, kućnog lifta i dr.
  ''Lica oboljela od progresivne  mišićne distrofije spadaju u kategoriju teških invalida i adekvatna pomagala ne samo da im obezbjeđuju veći stepen samostalnosti nego im obezbjeđuju i kvalitetniju cjelokupnu zdravstvenu zaštitu, smanjuju rizik za dekubitus i sl.'', naveli su u Savezu distrofičara.
 2. Prava oboljelih od dijabetesa
  U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, podsjećamo da Fond zdravstvenog osiguranja RS u potpunosti finansira troškove zdravstvene zaštite oboljelih od dijabetesa, što uključuje liječenje, dijagnostiku, neophodne lijekove, medicinska sredstva i drugo.
  Dakle, oboljeli od ove bolesti su oslobođeni plaćanja participacije kod liječenja osnovne bolesti, ali i njenih komplikacija, kao što su gangrena i angiopatija, nefropatija, retinopatija, dijabetična katarakta i sl.
  Inače, FZO RS je nedavno pojednostavio proceduru za nabavku potrošnog materijala za insulinske pumpe, čime je omogućeno da se ovi materijali propisuju na jednostavniji način – ovjerom naloga u Fondu. Takođe, sada je omogućeno da svi osiguranici koji koriste insulinske pumpe, bez obzira na koji način su ih nabavili, imaju pravo na potrošni materijal za te pumpe. Podsjećamo, ranije je o trošku FZO potrošni materijal za pumpe bio dostupan samo osiguranicima koji su i pumpe nabavili preko Fonda.
  Oboljelima od dijabetesa o trošku FZO RS dostupni su insulini za dijabetes tipa 1, oralna terapija za dijabetes tipa 2, te  neophodna medicinska sredstva, poput aparata za brzo određivanje glukoze u krvi, insulinskih špriceva i igli, dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi, lancete, trake za mjerenje šećera u urinu.
 3. Prevencija moždanog udara: Spašeno hiljade života
  Od 2012. godine od kako se u Republici Srpskoj sprovodi projekat prevencije moždanog udara ultrazvučno je pregledano  više od 20.000 građana, dok je  zahvaljujući pravovremenom pregledu spašeno više od hiljade života.
  U povodu Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara, koji se obilježava danas, doktor Vlado Đajić koji je i glavni menadžer projekta prevencije moždanog udara rekao je da su rezultati projekta nadmašili očekivanja struke, posebno kada se uzme u obzir činjenica, kako je rekao, da je u RS u protekle tri godine sproveden do sada u svijetu nerealizovan projekat prevencije nastanka moždanog udara. Upravo zahvaljujući ovom projektu, kako navodi dr Đajić, u Srpskoj je izuzetno dobra prevencija moždanog udara.
  „Zbog stenoze više od 70 odsto lumena krvnih sudova oko 200 pacijenata ispitivane grupe upućeno je na operativni zahvat na krvnim sudovima čime je direktno spriječen nastanak moždanog udara, a samim tim prevencija smrti ili teškog invaliditeta“, istakao je dr Đajić.
  Inače, cilj ovog projekta kojeg finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS je da se kod osoba koje imaju faktore rizika za nastanak moždanog udara (povišen krvni pritisak, šećerna bolest, srčane bolesti, povišen nivo lipida u krvi, pušači, gojazne osobe, osobe koje su u porodici imali moždani udar i građani izloženi stresu) otkriju patološke promjene na krvnim sudovima glave i vrata i tako spriječi nastanak moždanog udara, odnosno smrt ili invalidnost. Do sada su učesnici projekta obišli sve veće gradove u RS i obavili preglede građana koji spadaju u rizične grupe, a do kraja godine trebalo bi da se završe pregledi i u Hercegovini, čime će se ovim projektom obuhvatiti svi građani koji spadaju u rizične grupe u RS.
 4. Saradnjom do bolje zdravstvene zaštite RVI
  Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS danas su održali sastanak sa predstavnicima Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida RS, na kojem je razgovarano o zdravstvenoj zaštiti ove populacije sa posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na produženu medicinsku rehabilitaciju i na ortopedska i druga pomagala.
  Predstavnici Saveza na sastanku su istakli da su zadovoljni sadašnjim Pravilnikom o pravu na medicinska sredstva kojim su, kako su rekli, znatno pojednostavljene procedure kod ostvarivanja prava na pomagala. S obzirom na to da su novim pravilnikom ortopedska pomagala svrstana u dvije grupe i decidno je precizirano koja pomagala propisuje porodični doktor, a koja specijalisti određene grane medicine, sada je,  kako su istakli,  mnogo kraći put do ostvarivanja  prava na medicinska sredstva, što ranije nije bio slučaj. Inače, pomenuti pravilnik se primjenjuje od janura prošle godine.
  Kada je riječ o produženoj medicinskoj rehabilitaciji, predstavnici  Udruženja su sugerisali da je potrebno da se određenim, težim, kategorijama ratnih vojnih invalida odobri banjska rehabilitacija na period od 30 dana, umjesto sadašnjih 15 dana. Predstavnici Fonda su pozvali ovo udruženje da sve eventualne primjedbe i sugestije u vezi sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku reahabilitaciju upute pismenim putem, kako bi se razmotrile njihove primjedbe, kao i mogućnosti da se iste uvaže.
 5. Održan sastanak sa Udruženjem ''Okuloplast''
  Pacijentima iz Republike Srpske kojima su neophodne usluge iz oblasti očne protetike i okuloplastične-rekonstruktivne hirurgije ubuduće će ove usluge pružati referentne zdravstvene ustanove u Srbiji, ali i drugi centri u regionu.
  Ovo je dogovoreno na današnjem sastanku kojeg su ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš i direktor Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka Mirko Stanetić održali sa predstavnicima Udruženja pacijenata "Okuloplast" iz Banjaluke.
  Na sastanku je dogovoreno da će svi detalji u vezi sa liječenjem ovih pacijenata u Srbiji biti precizirani naredne sedmice na sastanku ministra Bogdanića sa ministrom zdravlja Srbije Zlatiborom Lončarom, jer im adekvatan tretman nije moguće obezbijediti u zdravstvenim ustanovama u RS.
  Inače, pacijentima iz RS usluge očne protetike i okuloplastične-rekonstruktivne hirurgije pružaće eminentni srbijanski stručnjaci i to na isti način i pod jednakim uslovima kao što ih pružaju i pacijentima Srbije. Pomenute usluge će oboljelima, kao i do sada, finansirati Fond zdravstvenog osiguranja RS, koji će ujedno i maksimalno pojednostaviti procedure upućivanja ovih pacijenata u Srbiju, ali i u druge zemlje, kako bi oni na što jednostavniji i brži način ostvarivali zdravstvenu zaštitu.
  Takođe, UB KC Banjaluka je već imenovao ljekare koji će ovim pacijentima pružati svu neophodnu pomoć, pratiti njihovo liječenje i biti im na raspolaganju u Banjaluci, kako bi pacijenti bili u potpunosti zbrinuti.

Blic vijesti

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi obavjestenje iz ALMBiH vezano za prometovanje krivotvorenih lijekova na području EU.

Naveden je spisak ilegalnih sanbdjevača, kao i spisak krivotvorenih lijekova.

 PRILOG

Srdačan pozdrav iz Farmaceutskog društva RS. 

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free