Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Portal Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Sastanak sa direktorima bolnica- Zbrinjavanje infarkta miokarda za oboljele iz cijele RS
  Predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i Fonda zdravstvenog osiguranja RS održali su u Banjaluci sastanak sa direktorima svih bolnica u RS, na kojem je razgovarano o međusobnoj saradnji bolnica radi pružanja što efikasnije zdravstvene zaštite pacijentima, s posebnim akcentom na preduzete aktivnosti na prevenciji i zbrinjavanju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda.
  Naime, u Univerzitetskoj bolnici Klinički centar Banjaluka omogućeno je zbrinjavanje pacijenata oboljelih od akutnog infarkta miokarda iz cijele RS zahvaljujući formiranju četiri tima koji će se smjenjivati i svakim danom 24 sata biti dostupni oboljelima.
  „Cilj je da se svim pacijentima u Republici Srpskoj, bez obzira odakle dolaze, pruži jednaka zdravstvena zaštita, te da se što veći broj pacijenata liječi u našim zdravstvenim ustanovama kako bi ostvarili dodatne uštede u zdravstvenom sistemu“ rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić.
  Pravovremenom zbrinjavanju pacijenata iz cijele RS doprinijeće i Helikopterski servis RS koji će vršiti prevoz pacijenata iz udaljenih područja.
 2. Najugroženijim obezbijeđena zdravstvena zaštita
  U povodu saopštenja Srpske radikalne stranke, u kojem se navodi da su ''lica starija od 65 godina lišena besplatnog zdravstvenog osiguranja'', obavještavamo javnost o sljedećem:

  Navodi Srpske radikalne stranke su apsolutno netačni, jer je najugroženijim kategorijama stanovništva u RS, uključujući i lica starija od 65 godina obezbijeđena zdravstvena zaštita u potpunosti o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja RS, čak i kada im nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

  Napominjemo da se najosjetljivijim i najugroženijim kategorijama osiguranika, poput djece, trudnica, RVI, porodica poginulih boraca, oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa i drugih teških oboljenja uvijek ovjeri zdravstvena knjižica bez obzira da li je za njih uplaćen doprinos ili ne. To se, takođe, odnosi i na ona lica starija od 65 godina koja su socijalno ugrožena. Dakle, i licima preko 65 godina, ukoliko imaju uvjerenje Centra za socijalni rad o socijalnoj ugroženosti, knjižica se uvijek ovjeri bez obzira na uplatu doprinosa, tako da apsolutno ne stoje navodi Srpske radiklane stranke.
  S druge strane, ukoliko lice raspolaže značajnom imovinom ili inostranom penzijom, te Centar za socijalni rad procjeni da ista nisu u stanju socijalne potrebe, takva lica su uvijek imala obavezu da plaćaju doprinose.

  Podsjećamo Srpsku radikalnu stranku da se u njihovo vrijeme bez uplaćenih doprinosa nisu ovjeravale knjižice teško oboljelim osiguranicima, kao i drugim osjetljivim kategorijama, te da je u tom periodu bilo preko 200.000 građana manje obuhvaćeno zdravstvenim osiguranjem nego sada. Samo ovaj podatak dovoljno govori koliko FZO RS vodi računa o svojim osiguranicima i koliko je unapređen sistem zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite osiguranika u RS.

 3. Radna posjeta Zavodu zdravstvenog osiguranja HNK
  Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš sa saradnicima je posjetio danas Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanskog kantona (ZZO HNK). Radna posjeta je organizovana na poziv direktora ZZO HNK Rade Bošnjaka, a sa namjerom da se predstavnici FZO RS upoznaju sa sistemom zdravstvenog osiguranja u ovom kantonu, kao i da se, imajući u vidu slične probleme, razmijene iskustva u cilju njihovog prevazilaženja i unapređenja rada oba fonda.
  ''S obzirom na to da Republika Srpska ima jedan fond zdravstvenog osiguranja, nismo često u prilici da imamo ovakve susrete, odnosno da čujemo i drugačija mišljenja koja nam mogu pomoći u našem budućem radu. Kada je u pitanju FBiH, najbolju saradnju ostvarili smo upravo sa Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK i želja nam je da ovu saradnju dodatno unaprijedimo kako bismo međusobno razmjenjivali i u praksi primjenjivali već dokazano dobra iskustva“ rekao je Tomaš.
  Bošnjak je izrazio zadovoljstvo što su predstavnici FZO RS posjetili ZZO HNK, ističući da svaki razgovor i razmjena iskustava vodi ka novim idejama i unapređenju rada.
 4. Racionalizacija omogućila poboljšanje zdravstvene zaštite
  Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske Darko Tomaš ističe da je, zahvaljujući smanjenju troškova na pojedinim stavkama, u ovoj godini doneseno više mjera koje direktno utiču na poboljšanje zdravstvene zaštite osiguranih lica.
  "Uveli smo biološku terapiju za nemaligne bolesti, a omogućili smo i nabavku potrošnih materijala za insulinske pumpe za sve osiguranike, bez izuzetka. Akcenat smo stavili i na bolju dostupnost imunosupresiva i pokazali da osiguranike doživljavamo kao partnere i da osluškujemo njihove potrebe", naglašava Tomaš u intervjuu Srni.
  On napominje da su u pregovorima sa dobavljačima uspjeli da smanje cijene lijekova na recept u prosjeku za 14,5 odsto, a novina je da će oboljeli od respiratornih bolesti ubuduće biti upućivani na produženu medicinsku rehabilitaciju, što do sada nije bio slučaj.
  Kada je riječ o lošoj naplati doprinosa, koja se direktno odražava na poslovanje Fonda, Tomaš navodi da je Fondu posebno stalo da se dosljedno primjenjuju zakonski propisi i da se doprinosi uplaćuju redovno.
  "Nadamo da će BiH usvojiti inicijativu Republike Srpske da se uvedu dodatni izvori finansiranja za zdravstvo od akciza i duvana, što su već uradile susjedne zemlje poput Hrvatske i Slovenije.
 5. Okrugli sto o javnim nabavkama
  U organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS danas je u Fondu zdravstvenog osiguranja RS održan okrugli sto o Zakonu o javnim nabavkama, koji će početi da se primjenjuje u novembru ove godine.
  Okrugli sto, kojeg je otvorio ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, je održan s ciljem da se rukovodstvo i zaposleni u zdravstvenim ustanovama RS, zavodima, institutima, Fondu i resornom ministarstvu upoznaju sa novinama i detaljima novog zakona o javnim nabavkama.
  Bogdanić je istakao da su procedure javnih nabavki u zdravstvu često u žiži javnosti, te da se one moraju sprovoditi transparentno kako bi se pozornost javnosti vratila na osnovnu djelatnost zdravstvenog sistema, a to je liječenje pacijenata.
  ''Zaposleni koji rade na procedurama javnih nabavki moraju da budu svjesni odgovornosti svojih postupaka i da sve što rade u potpunosti bude izloženo javnosti'', rekao je ministar.

Blic vijesti

Stanje i perspektive farmaceutskog i medicinskog otpada , I simpozijum sa međunarodnim učešćem

Palić (Subotica, Republika Srbija), 22.09.-24.09.2014.

Više informacija....

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free