Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Portal Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Prevencija moždanog udara: Spašeno hiljade života
  Od 2012. godine od kako se u Republici Srpskoj sprovodi projekat prevencije moždanog udara ultrazvučno je pregledano  više od 20.000 građana, dok je  zahvaljujući pravovremenom pregledu spašeno više od hiljade života.
  U povodu Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara, koji se obilježava danas, doktor Vlado Đajić koji je i glavni menadžer projekta prevencije moždanog udara rekao je da su rezultati projekta nadmašili očekivanja struke, posebno kada se uzme u obzir činjenica, kako je rekao, da je u RS u protekle tri godine sproveden do sada u svijetu nerealizovan projekat prevencije nastanka moždanog udara. Upravo zahvaljujući ovom projektu, kako navodi dr Đajić, u Srpskoj je izuzetno dobra prevencija moždanog udara.
  „Zbog stenoze više od 70 odsto lumena krvnih sudova oko 200 pacijenata ispitivane grupe upućeno je na operativni zahvat na krvnim sudovima čime je direktno spriječen nastanak moždanog udara, a samim tim prevencija smrti ili teškog invaliditeta“, istakao je dr Đajić.
  Inače, cilj ovog projekta kojeg finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS je da se kod osoba koje imaju faktore rizika za nastanak moždanog udara (povišen krvni pritisak, šećerna bolest, srčane bolesti, povišen nivo lipida u krvi, pušači, gojazne osobe, osobe koje su u porodici imali moždani udar i građani izloženi stresu) otkriju patološke promjene na krvnim sudovima glave i vrata i tako spriječi nastanak moždanog udara, odnosno smrt ili invalidnost. Do sada su učesnici projekta obišli sve veće gradove u RS i obavili preglede građana koji spadaju u rizične grupe, a do kraja godine trebalo bi da se završe pregledi i u Hercegovini, čime će se ovim projektom obuhvatiti svi građani koji spadaju u rizične grupe u RS.
 2. Saradnjom do bolje zdravstvene zaštite RVI
  Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS danas su održali sastanak sa predstavnicima Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida RS, na kojem je razgovarano o zdravstvenoj zaštiti ove populacije sa posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na produženu medicinsku rehabilitaciju i na ortopedska i druga pomagala.
  Predstavnici Saveza na sastanku su istakli da su zadovoljni sadašnjim Pravilnikom o pravu na medicinska sredstva kojim su, kako su rekli, znatno pojednostavljene procedure kod ostvarivanja prava na pomagala. S obzirom na to da su novim pravilnikom ortopedska pomagala svrstana u dvije grupe i decidno je precizirano koja pomagala propisuje porodični doktor, a koja specijalisti određene grane medicine, sada je,  kako su istakli,  mnogo kraći put do ostvarivanja  prava na medicinska sredstva, što ranije nije bio slučaj. Inače, pomenuti pravilnik se primjenjuje od janura prošle godine.
  Kada je riječ o produženoj medicinskoj rehabilitaciji, predstavnici  Udruženja su sugerisali da je potrebno da se određenim, težim, kategorijama ratnih vojnih invalida odobri banjska rehabilitacija na period od 30 dana, umjesto sadašnjih 15 dana. Predstavnici Fonda su pozvali ovo udruženje da sve eventualne primjedbe i sugestije u vezi sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku reahabilitaciju upute pismenim putem, kako bi se razmotrile njihove primjedbe, kao i mogućnosti da se iste uvaže.
 3. Održan sastanak sa Udruženjem ''Okuloplast''
  Pacijentima iz Republike Srpske kojima su neophodne usluge iz oblasti očne protetike i okuloplastične-rekonstruktivne hirurgije ubuduće će ove usluge pružati referentne zdravstvene ustanove u Srbiji, ali i drugi centri u regionu.
  Ovo je dogovoreno na današnjem sastanku kojeg su ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš i direktor Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka Mirko Stanetić održali sa predstavnicima Udruženja pacijenata "Okuloplast" iz Banjaluke.
  Na sastanku je dogovoreno da će svi detalji u vezi sa liječenjem ovih pacijenata u Srbiji biti precizirani naredne sedmice na sastanku ministra Bogdanića sa ministrom zdravlja Srbije Zlatiborom Lončarom, jer im adekvatan tretman nije moguće obezbijediti u zdravstvenim ustanovama u RS.
  Inače, pacijentima iz RS usluge očne protetike i okuloplastične-rekonstruktivne hirurgije pružaće eminentni srbijanski stručnjaci i to na isti način i pod jednakim uslovima kao što ih pružaju i pacijentima Srbije. Pomenute usluge će oboljelima, kao i do sada, finansirati Fond zdravstvenog osiguranja RS, koji će ujedno i maksimalno pojednostaviti procedure upućivanja ovih pacijenata u Srbiju, ali i u druge zemlje, kako bi oni na što jednostavniji i brži način ostvarivali zdravstvenu zaštitu.
  Takođe, UB KC Banjaluka je već imenovao ljekare koji će ovim pacijentima pružati svu neophodnu pomoć, pratiti njihovo liječenje i biti im na raspolaganju u Banjaluci, kako bi pacijenti bili u potpunosti zbrinuti.
 4. Sastanak sa roditeljima djece oboljele od malignih bolesti
  Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš i direktor UB Klinički centar Banjaluka Mirko Stanetić sastali su se danas sa predstavnicima roditelja djece oboljele od malignih bolesti, kako bi se upoznali sa problemima sa kojima se susreću ove porodice, te aktivnostima u vezi osnivanja Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti, koje bi trebalo zvanično početi sa radom 15. februara 2015. godine na Svjetski dan djece oboljele od malignih bolesti.
  „Naišli smo na podršku u osnivanju Udruženja od tri ključna čovjeka u zdravstvu za liječenje naše djece, na čemu smo veoma zahvalni. Aktivnosti našeg Udruženja fokusiraće se na poboljšanje uslova za liječenje djece oboljelih od malignih bolesti u RS, edukaciju i školovanje domaćeg kadra za liječenje ovih bolesti, nabavku nedostajuće opreme za dijagnosticiranje bolesti u skladu sa svjetskim standardima, te pristupanje međunarodnim organizacijama i asocijacijama koje djeluju u ovoj oblasti“, rekao je Momčilo Stanušić, predsjednik inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti.
  Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima formiranja roditeljske kuće, umrežavanju udruženja oboljelih u jednu asocijaciju, te aktivnostima na formiranju fonda solidarnosti na nivou RS i organizovanju prve donatorske konferencije koja bi se mogla održati već krajem oktobra.
 5. Od oktobra do kraja decembra promjena doktora bez navođenja razloga
  Podsjećamo osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS da u periodu od oktobra do kraja decembra imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, bez navođenja razloga promjene.
  Naime, svi koji iz nekog razloga žele da promijene doktora (promjena mjesta stanovanja, nezadovoljstvo radom doktora i dr.) trebalo bi da to učine u ''redovnom'' periodu koji je predviđen za promjenu izabranog doktora, odnosno od 1. oktobra do 31. decembra. U ovom periodu procedura promjene je jednostavnija, a potrebno je da se osiguranici obrate zdravstvenoj ustanovi u kojoj radi doktor kod kojeg žele da se registruju i da popune odgovarajuće obrasce izjave o izboru/promjeni doktora.
  Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima, odnosno neophodno je navesti razlog promjene u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (npr. promjena mjesta prebivališta, odsustvo izabranog doktora u dužem periodu itd.).
  Takođe, osiguranici koji još uopšte nisu izabrali svog ljekara, trebalo bi da to učine u pomenutom periodu, a oni koji su registrovani u tim porodične medicine ne moraju to ponovo da rade, osim ako ne žele da promijene doktora.
  Registraciju za tim porodične medicine osiguranici mogu da obave u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima Fond ima potpisan ugovor.

Blic vijesti

TREĆI KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem

Sarajevo, 14.-17.05.2015.

Najava...

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free