Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Portal Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Niže cijene za oko 300 lijekova
  U Republici Srpskoj od danas je oko 300 lijekova komercijalnih naziva koji se nalaze na Listi lijekova koji se izdaju na recept Fonda zdravstvenog osiguranja RS jeftinije u prosjeku za oko 14,5 odsto. To znači da će osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja participacije izdvajati manje novca za ove lijekove.
  Naime, Fond je uspio u pregovorima sa faramceutskim kućama da znatno snizi cijene lijekova, posebno onih koji se nalaze na Listi B gdje je veće učešće osiguranika, odnosno gdje participacija za lijekove iznosi 50 odsto. Recimo, jedan od najpropisivanijih lijekova sa Liste B „kvinakril“ od 20 mg  (za povišen krvi pritisak)  od danas je jeftiniji za 44,6 odsto. To znači da će sada osiguranici za ovaj lijek plaćati participaciju 4 KM, dok su ranije, prije usvajanje novog cjenovnika, za participaciju izdvajali 7,2 KM.
  Osim ovog lijeka, smanjene su, između ostalih, cijene lijekova za srčana oboljenja, dijabetes tipa 2, osteoporozu, depresiju, hroničnu opstruktivnu bolest pluća, za povišen očni pritisak i dr.
 2. Liječenje djece sa srčanim manama u Toskani
  Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš potpisali su danas sa predstavnicima zdravstvene ustanove "Gabriele Monasterio" iz Toskane protokol o saradnji koji se odnosi na liječenje djece sa srčanim manama iz RS u ovoj italijanskoj klinici.
  Protokolom je formalizovana saradnja sa pomenutom klinikom u koju će se djeca iz RS upućivati zbog operacija na otvorenom srcu, koje nije moguće obaviti u zdravstvenim ustanovama RS, kao ni u drugim ustanovama sa kojima FZO RS ima potpisan ugovor.
  Bogdanić je rekao da će ubuduće, na osnovu ovog protokola, djeca u Toskanu ići na operacije u pratnji roditelja, te da će se definisati cijena liječenja jednog djeteta, koja podrazumijeva liječenje, smještaj, kao i boravak pratioca. Ministar je naveo da će se ove godine operisati sedmoro djece u pomenutoj klinici, za šta je Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbijedio 100.000 evra. 
  Direktor FZO RS Darko Tomaš je istakao da je Fond pozitivno odgovorio na inicijativu Udruženja "Jedno srce, jedan svijet" i na preporuke Kliničkog centra Banjaluka, te iznašao sredstva za finansiranje operacija za sedmoro djece iz RS kojima su neophodne operacije u Toskani.
  ''Djeca iz RS su i ranije pojedinačno boravila u ovoj zdravstvenoj ustanovi i iskustva ljekara iz Kliničkog centra Banjaluka koji su pratili ta liječenja, kao i roditelja djece su pozitivna. Upravo ta pozitivna iskustva bila su najbolji savjetnik nama u Fondu i Ministarstvu da danas formalizujemo ovu saradnju", rekao je Tomaš.
  Direktor ustanove "Fondacione Toskana Gabriele Monasterio" Lućiano Ćući rekao je da se ovim protokolom potvrđuje međusobna saradnja koja postoji godinama.
 3. Svjetski dan zdravlja
  U povodu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja – 7. aprila, Fond zdravstvenog osiguranja RS želi dobro zdravlje svim osiguranim licima.
  FZO RS je u proteklih nekoliko godina, upravo u nastojanju da obezbijedi što bolju zdravstvenu zaštitu sproveo niz aktivnosti koje su rezultirale efikasnijom, dostupnijom i kvalitetnijom zdravstvenom zaštitom. Primjera radi, zahvaljujući aktivnostima koje su sprovođene počevši od 2006. godine postignuto je da su sada djeca do 15 godina, trudnice i porodilje u potpunosti obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem, odnosno njima se uvijek ovjeri zdravstvena knjižica, kao i osiguranicima oboljelim od pojedinih teških oboljenja.
  Nekada su pacijenti mogli da izaberu porodičnog doktora samo u mjestu svog prebivališta, a danas je izbor porodičnog doktora, kao i bolnice slobodan na cijeloj teritoriji RS. Takođe, danas se zdravstvena knjižica može ovjeriti u bilo kojoj poslovnici Fonda, a recept za lijek realizovati u svakoj apoteci koja ima ugovor sa FZO, dok je ranije i to bilo uslovljeno isključivo mjestom prebivališta.
  Broj lijekova koji se mogu podići na recept o trošku FZO je u odnosu na period od prije 2006. godine veći za 85 odsto. Naime, nekada je na listi lijekova bilo samo oko 420 lijekova, a danas ih je oko 1.300. Na listi citostatika sada imamo preko 70 lijekova za sve vrste malignih oboljenja, dok su prije osam godina ovi lijekovi o trošku Fonda bili dostupni samo za pojedina maligna oboljenja i za ograničen broj pacijenata. Zahvaljujući uvođenju novih usluga u zdravstvene ustanove u RS, smanjeno je upućivanje na liječenje izvan RS za više od 70%. Dostupnost konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite, kao i dijagnostičkih pregleda (MR i KT), je posljednjih nekoliko godina značajno unapređena zahvaljujući uključivanju privatnog sektora u zdravstveni sistem i dolasku specijalista u domove zdravlja. Jedan od značajnih iskoraka koji su učinjeni u zdravstvenom sistemu je i uvođenje finansiranja dva pokušaja vantjelesne oplodnje, dok do 2007. godine Fond nije finansirao nijedan pokušaj. Detaljnije o iskoracima koji su u posljednjih nekoliko godina urađeni u zdravstvenom sistemu RS, kao i procedurama koje su pojednostavljene kako bi se što jednostavnije koristila prava iz zdravstvenog osiguranja, možete pročitati u TABELI.

 4. UO FZO RS: Usvojena odluka o finansiranju biološke terapije za nemaligna oboljenja
  Fond zdravstvenog osiguranja RS ubuduće će finansirati biološku terapiju i za liječenje nemalignih oboljenja osiguranim licima kojima je neophodna ova terapija.
  Ovaj prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i Fonda zdravstvenog osiguranja RS je podržao Upravni odbor FZO RS, koji je donio Odluku o usvajanju Liste biloških lijekova.
  Fond je do sada finansirao biološku terapiju samo za oboljele od malignih bolesti, a sada će ova najsavremenija terapija o trošku Fonda biti dostupna i oboljelima od Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, reumatoidnog artritisa, juvenilnog idiopatskog artritisa, psorijatičnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa.
  U pravilu, ova terapija je namijenjena pacijentima čije liječenje uobičajenim terapijama nije dalo rezultate, zbog čega se Fond često suočavao sa zahtjevima osiguranika za nabavku bioloških lijekova ili refundaciju lijekova koje su sami kupovali. 
 5. Biološka terapija za neonkološka oboljenja
  Fond zdravstvenog osiguranja RS trebalo bi da, po prvi put, uvrsti na Listu lijekova biološku terapiju za neonkološka oboljenja, što znači da će FZO RS ovaj lijek finansirati za oboljele kojima je neophodna ova terapija. Ovaj prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i Fonda će razmatrati Upravi odbor FZO RS na sjednici koja bi trebala da se održi u toku ovog mjeseca. Inače,  FZO RS je zajedno sa resornim ministarstvom, Kliničkim centrom Banjaluka i Udruženjem pacijenata definisao jasne kriterijume i indikacije za primjenu ove terapije za neonkološke pacijente kojima je ovaj lijek najpotrebniji i najdjelotvorniji.
  Riječ je o terapiji za neonkološke pacijente koja je izuzetno skupa, a liječenje samo jednog pacijenta godišnje ovom terapijom košta i više od 30.000 KM. Podsjećamo da FZO RS trenutno finansira biološku terapiju samo za onkološka, odnosno, maligna oboljenja.

Blic vijesti

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/09), apoteke kao zdravstvene ustanove obavezne  su da  uspostave sistem upravljanja medicinskim otpadom (član 117). Način upravljanja otpadom regulisan je Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 90/06.

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free