Synonyma pharmaceutica

book->image){ echo ' '.JText::_('COM_ABOOK_COVEROF').' '.$this->book->title.' '; }else{ echo ''; } ?>
340
45,00 KM
978-99955-627-1-7
2012
Hits: 4055

Review

Written by Boris Kovacic

Priručnik „Synonyma pharmaceutica“ je napisan na 340 strana.

Obrađeno je 550 monografija ljekovitih supstancija, čiji su nazivi poređani po abecednom redu. Monografije svih supstancija su obrađene na isti način. Za svaku supstanciju naveden je: naziv supstance, terapeutska kategorija, bruto formula, molekulska masa, CAS broj, ATC, derivati, rINN, sinonimi, doziranje.

Ovako koncipirane monografije supstancija pružaju korisnicima priručnika veliki broj informacija na jednom mjestu. Publikovanjem monografije “Synonyma pharmaceutica” olakšaće se rad kolegama u praksi i omogućiti brže snalaženje u drugoj stručnoj literaturi.

U knjizi su navedene i najčešće skraćenice koje se koriste u tekstu monografija, a na kraju knjige i skraćeni nazivi jona, radikala i drugih grupa (u vidu pregledne tabele), kao i preporuke za izračunavanje doza za djecu. Za sve podatke navedene u monografijama pojedinačnih supstancija korišćena je savremena i referentna svjetska literatura.

Priručnik „Synonyma pharmaceutica“ je namijenjen magistrima farmacije, medicinskim biohemičarima, ljekarima, stomatolozima, ustanovama koje obrazuju zdravstvene kadrove, te ostalim profesionalcima koji rade u farmaceutskoj industriji i ustanovama koje se bave kontrolom i prometom lijekova.

„Synonyma pharmaceutica“ se mogu naručiti i preuzeti u prostorijama Farmaceutskog društva RS (tel. +387 (0)51/ 212-260), radnim danom 08,00-12,00. Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun Farm.društva : 562-100-80000456-66, NLB Razvojna banka.

Date insert: subota, 05 maj 2012

Blic vijesti

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da  Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa KRKOM d.d. organizuje stručno predavanje koje će biti održano u Trebinju , 28.11.2017. godine, u 19,00 h u Hotelu „Nar“.

Predavač i tema:
„OTC preparati namijenjeni za ublažavanje simptoma gripe i prehlade“
Predavač: Mr.ph Selma Hodžić

Skup će biti bodovan po Pravilniku  o sprovođenju kontinuirane edukacije sa 2 (dva) boda za slušaoce i 3 (tri) boda za predavača.
Nije predviđena uplata kotizacije.

Stručna služba Farmaceutskog društva RS

Copyright 2011 Izdavaštvo Stručna literatura/priručnici.
Joomla Templates by Wordpress themes free