Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 1. Saradnja FZO RS i Agencije za lijekove BiH

  Vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić sa saradnicima posjetio je Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH gdje je sa predstavnicima ove institucije razgovarao o aktuelnim temama u zdravstvenom sistemu, kao i o radu Fonda i Agencije, a u cilju da se unapređenjem komunikacije i saradnje efikasnije rješavaju svi eventualni problemi.
  Predstavnici FZO RS i Agencije na sastanku su usaglasili aktivnosti iz djelokruga svojih nadležnosti na kojima će raditi, kako bi se poboljšala dostupnost lijekova i medicisnkih sredstava, odnosno unaprijedila zdravstvena zaštita stanovništva.
  ''Koordinisan rad institucija zdravstvenog sistema ključan je kako bi se ostvarivali što bolji rezultati i pružala što efikasnija zdravstvena zaštita osiguranicima'', rekao je Kusturić. On je predstavnike Agencije upoznao sa radom Fonda u proteklom periodu i postignutim rezultatima.
  V.d. direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak, koji je i inicirao sastanak, izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom da se zajednički rješavaju problemi koji se tiču obje institucije.
  Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o nabavci i cijenama lijekova, medicinskim sredstvima, Zakonu o javnim nabavkama BiH i slično.
  Sastanak je organizovan u okviru inicijative Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za jačanje saradnje institucija u cilju bolje zaštite javnog zdravlja stanovništva.

 2. Održana konferencija za medije Fonda solidarnosti: ''Humanitarne akcije ne možemo da zabranimo''

  Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu svojim radom i transparentnošću steći će povjerenje građana i to je jedini način da ubuduće spriječimo ili smanjimo broj humanitarnih akcija koje se pokreću za liječenje djece u inostranstvu.

  Ovo je na danas održanoj konferenciji za medije istakla v.d. direktor Fonda solidarnosti Jasminka Vučković komentarišući i dalje u javnosti prisutan veliki broj humanitarnih akcija, uprkos osnivanju Fonda solidarnosti čija je uloga da finansira liječenja u inostranstvu djece kada ono nije moguće u ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja RS ima potpisane ugovore.

 3. Brojevi računa za uplate donacija za Fond solidarnosti

  Svi oni koji žele putem donacija da uplate poseban doprinos za solidarnost za liječenje djece do 18. godine u inostranstvu, pod nazivom „tekući grant od fizičkih lica u zemlji“  mogu to da učine uplatom sredstava na jedan od tri računa Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu koja su otvorena kod poslovnih banaka i koja funkcionišu  kao računi javnih prihoda. Podsjećamo da su računi otvoreni kod sljedećih banaka:

 4. Poslovnica FZO Lopare privremeno smještena u Domu zdravlja

  Obavještavamo osiguranike sa područja Opštine Lopare da je Poslovnica FZO RS u Loparama privremeno smještena u Domu zdravlja ove opštine. Dakle, osiguranicima će se ovjeravati zdravstvene knjižice i pružati druge usluge u ovim prostorijama dok se ne saniraju posljedice uzrokovane požarom u zgradi u kojoj se nalazi naša poslovnica.Ovom prilikom se zahvaljujemo rukovodstvu Doma zdravlja Lopare koje nam je izašlo u susret i obezbijedilo prostoriju kako bi se osiguranicima i dalje nesmetano pružale potrebne usluge iz zdravstvenog osiguranja.

 5. Niže cijene radioterapije za 9 odsto

  Cijene radioterapije za osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS od januara naredne godine biće niže za 9 odsto.

  Ovo je precizirano Aneksom ugovora o obezbjeđivanju specijalizovane usluge teleterapije i brahiterapije onkološkim bolesnicima kojeg su danas potpisali predstavnici Vlade RS, FZO RS, Univerzitetskog kliničkog centra RS i privatnog partnera – ZU Bolnica „International Medical Centers“ i „Affidea Cancer Treatment Centers“, Holandija.

Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da će  se  III Konferenciju Dobra Distributivna Praksa - Od propisa do prakse,održati u Beogradu 20. aprila 2018. godine.
Više informacija u dokumentu u prilogu.

Dokument


Stručna služba Farmaceutskog društva RS

Copyright 2011 Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free