Uputstvo za kreiranje korisničkog naloga

Kako biste aktivirali korisnički nalog na sajtu Farmaceutskog društva Republike Srpske, potrebno je da na stranici www.farmaceutskodrustvo.org u glavnom meniju kliknete na “Registracija” (1)

Otvoriće Vam se novi prozor s formom za unos podataka o korisniku.
Molimo Vas da unosite tačne podatke.

U polja „Ime“ i “Prezime” (2) upisati Vaše puno ime i prezime.
U polju „Korisničko ime“ (3) upisati korisničko ime, npr. Marko012.
U polju „Email“ (4) upisati Vašu tačnu email adresu.
U polju „Šifra“ (5) upisati šifru koja će omogućiti naknadno pristupanje korisničkom nalogu,
npr. 12345678.
U polju „Confirm Password“ (6) potvrditi šifru ponovnim unosom u prethodnom polju (5) unesene
šifre, u našem primjeru 12345678.

Klikom na dugme „Registracija“ (7) na Vaš e-mail doći će poruka sa linkom za potvrdu registracije korisničkog naloga. Nakon potvrde linka administrator će dobiti obavještenje i u roku od 24 sata aktivirati Vaš korisnički nalog.

  • Nakon registracije, odnosno prijave na stranicu u meniju će biti dodato dugme “Propisi” gdje se mogu skinuti svi aktuelni propisi iz farmaceutske djelatnosti.