19. simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem Bijeljina, 18. 11. 2017.

Stručno okupljanje profesionalaca iz oblasti farmacije, u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske, održano je 18. 11. 2017. god. u Bijeljini.

Skup je kategorizovan kao simpozijum sa međunarodnim učešćem i akreditovan od strane Savjeta za zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS za predavače sa 9 bodova i slušaoce sa 5 bodova. Obradili smo različite teme, koje su sasvim sigurno doprinijele unapređenju znanja i vještina naših učesnika.

Na kraju radnog dana održana je i godišnja skupština članova Farmaceutskog društva RS na kojoj su usvojeni: izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2017.god., te plan rada i finansijski plan za 2018.god.
Planovi su vrlo ambiciozni i u njihovoj realizaciji će nam biti potrebna podrška i aktivno učešće naših članova. Najavljujemo izradu Vodiča za mentore u apotekama, te još jaču i snažniju saradnju sa svim institucijama koje su u direktnoj vezi sa farmaceutskom strukom.

U završnom dijelu diskusije donijeli smo zaključke koji će u narednom periodu biti realizovani.
Jedan od njih je i sastanak sa Zdravstvenom inspekcijom Republike Srpske, a vezano za dopis koji je dostavljen početkom novembra svim članovima Farmaceutske komore Republike Srpske u vezi primjene Pravilnika o propisivanju i izdavanju lijekova. Činjenica je da greške na receptu potiču iz ljekarskih ordinacija. Farmaceuti u apotekama često dolaze u situaciju da moraju da vrate pacijente sa nepravilno popunjenim receptima, što stvara nezadovoljstvo i kritike na račun apotekara.

Radom na terenu zdravstveni inspektori utvrđuju nepravilnosti koje se odnose na propisivanje lijekova koji imaju režim izdavanja na recept, počev od propisivanja mimo obrasca recepta sa propisanim sadržajem (obični papir ili reklamni obrasci farmaceutskih kompanija), prekoračenja doza za lijekove bez dodatnih označavanja, do propisivanja neregistrovanih lijekova.

Želimo da se zahvalimo svim predavačima, učesnicima i našim sponzorima, koji su i ovoga puta pomogli da organizacija skupa bude na vrhunskom nivou.
Najavljujemo našim kolegama slijedeći simpozijum, koji bi trebao da bude u prvoj polovini naredne 2018.god. (april/maj).

Pratite naš rad na Web i Facebook stranici.

Predsjednica Farmaceutskog društva Republike Srpske
Prim.mr ph. Rada Amidžić, specijalista za kontrolu i ispitivanje lijekova