Pristupnica

Članovi Farmaceutskog društva mogu da budu farmaceuti, biohemičari, studenti završne godine Farmaceutskog fakulteta i stručnjaci drugih kvalifikacija koji rade u farmaceutskoj industriji i organizacijama u oblasti kontrole i prometa lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava i na drugim poslovima u oblasti farmaceutske djelatnosti (član 18 Statuta Farmaceutskog društva RS). Članstvo u Farmaceutskom društvu nije vezano za članstvo u zdravstvenim komorama.

Word verzija pristupnice (verzije do 2003)

MS Word verzija pristupnice (verzije poslije 2003)

Popunjenu pristupnicu pošaljite na elektronsku adresu pristupnica@farmaceutskodrustvo.org ili na info@farmaceutskodrustvo.org