Pristupnica


    Godišnja članarina za zaposlene iznosi 120,00 KM, a  uplata se može izvršiti na žiro-račun broj: 562-100-80000456-66, NLB  Razvojna Banka.

    Svrha doznake: članarina za       godinu (upišite godinu za koju uplaćujete članarinu ili godinu i mjesec ako uplatu vršite na mjesečnom nivou).

    Pristupnicu  sa navedenim podacima je potrebno poslati  prilikom učlanjenja, a nakon toga redovno uplaćivati članarinu na godišnjem nivou.

    Članstvo za studente dodiplomskih studija, pripravnike i penzionere je besplatno.

    Ukoliko dođe do promjene nekih od podataka (broj telefona,e-pošta…), molimo vas da nam blagovremeno pošaljete informaciju, kako bismo mogli da revidiramo podatke u našoj bazi.