O nama

Farmaceutsko društvo Republike Srpske (u daljem tekstu Društvo) je samostalna, stručna i društvena organizacija, u kojoj se dobrovoljno udružuju magistri farmacije (farmaceuti) i medicinski biohemičari sa cjelokupne teritorije Republike Srpske.

Osnovano je 1996.god.

Programski ciljevi i djelatnost:

  • kontinuirano stručno usavršavanje članova Društva,
  • podsticanje organizovanog naučnog i stručnog rada u oblasti farmacije,
  • razvijanje i unapređenje zdravstveno-prosvjetnog rada,
  • njegovanje i razvijanje etike zdravstvenih radnika, a posebno izgrađivanje etičkih pravila farmaceuta,
  • saradnja sa drugim farmaceutskim društvima i sličnim stručnim organizacijama itd.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članovi Društva mogu biti: redovni, počasni i dobrotvorni.

Redovni članovi Društva mogu biti: magistri farmacije, medicinski biohemičari, studenti završne godine Farmaceutskog fakulteta i stručnjaci drugih kvalifikacija koji rade u farmaceutskoj industriji i organizacijama u oblasti kontrole i prometa lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, kao i penzioneri navedenih struka, koji ne otkažu članstvo nakon odlaska u penziju ili se naknadno učlane u Društvo.

Počasni član Društva može postati osoba koja je doprinijela razvoju farmaceutske struke.

Osoba koja Društvu zavješta pokretnu ili nepokretnu imovinu veće finansijske vrijednosti, postaje Dobrotvor Društva.

Organizacija Društva: Organizacija Društva: Društvo djeluje na području Republike Srpske preko 8 Podružnica, formiranih na teritorijalnom principu . Na izbornoj Skupštini održanoj 30.11.2018. u Banjaluci, izabrani su novi organi upravljanja za period 2018.-2022.god.

Organi Društva su:

  • Skupština- čine je svi članovi Društva,
  • Upravni odbor – sastoji se od 8 članova (predsjednici podružnica) i predsjednika,
  • Predsjednik Društva
  • Nadzorni odbor

1. Predsjednik Društva:

Mr ph. Nataša Milanović,

 

2. Predsjednici Podružnica i članovi Upravnog odbora

Podružnica Banja Luka (predsjednik mr ph. Jelena Šućur)

Opštine koje ulaze u sastav Podružnice: Banja Luka, Čelinac, Gradiška, Kneževo, Kotor Varoš, Laktaši, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Šipovo

Podružnica Doboj (predsjednik mr ph Slađana Pejanović)

Opštine koje ulaze u sastav Podružnice: Doboj, Derventa, Modriča, Srpski Brod, Srpsko Orašje, Šamac, Teslić

Podružnica Bijeljina (predsjednik mr ph Miljana Vulović-Tadić, spec.)

Opštine koje ulaze u sastav Podružnice: Bijeljina, Brčko, Lopare, Pelagićevo, Ugljevik

Podružnica Foča (predsjednik mr ph Jelena Popržen)

Opštine koje ulaze u sastav Podružnice: Foča, Čajniče, Višegrad

Podružnica Istočno Sarajevo (predsjednik mr ph Vesna Tadić)

Opštine koje ulaze u sastav Podružnice: Han Pijesak, Istočno Sarajevo, Pale, Rogatica, Sokolac

Podružnica Prijedor (predsjednik mr ph Svjetlana Brdar-Kesić, spec.)

Opštine koje ulaze u sastav Podružnice: Kozarska Dubica, Novi Grad, Prijedor

Podružnica Trebinje (predsjednik mr ph. Đurđica Janjoš)

Opštine koje ulaze u sastav Podružnice: Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Trebinje

Podružnica Zvornik (predsjednik mr ph. Želimir Janjić)

Opštine koje ulaze u sastav Podružnice: Bratunac, Milići, Srebrenica, Vlasenica, Zvornik

 

3. Nadzorni odbor

Novi sastav NO (2022.-2026.):
Mr ph. Milena Bosnić, predsjednik
Mr ph. Žaklina Šatara Marković, član
Mr ph. Mirjana Mucović, član