Linkovi

Agencija je republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva Zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

AKAZ je nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova.

Ovlašteno tijelo za oblast lijekova i medicinskih sredstava koji se proizvode i upotrebljavaju u medicini u Bosni i Hercegovini.

Najnovije stručne informacije iz oblasti medicine, farmacije i stomatologije.

Visokoškolska ustanova iz oblasti farmacije.

Visokoškolska ustanova iz oblasti farmacije.

Farmaceutsko društvo Federacije BiH je udruženje farmaceuta iz Federacije koji su zaposleni u različitim oblastima farmacije.

Hrvatsko framaceutsko društvo je nacionalna, samostalna, dobrovoljna, strukovna udruga koja okuplja farmaceute u Republici Hrvatskoj u cilju unapređenja stručnog i znanstvenog rada u području farmacije.

Farmaceutsko društvo Srbije je profesionalno društvo farmaceuta, čiji je primarni cilj stručno usavršavanje, unapređenje znanja i očuvanje etičkih pravila farmaceutske struke.

Globalna federacija nacionalnih asocijacija koje predstavljaju 2 miliona farmaceuta i farmaceutskih naučnika širom sveta.

Javna institucija koja je ovlašćenja za sprovođenje zdrsavstvenog osiguranja osiguranih lica na načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti.

Visokoškolska ustanova iz oblasti medicine.

Resorno ministarstvo Vlade Republike Srpske

Inspektorat je republička uprava za inspekcijske poslove koja samostalno obavlja poslove utvrđene zakonom.

Samostalno, dobrovoljno, humanitarno udruženje građana za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i zadataka i interesa u razvijanju zdravstvenih i drugih društvenih aktivnosti u okviru porodične medicine.

Svetska zdravstvena organizacija je organizacija Ujedinjenih nacija koja deluje kao koordinirajuće telo međunarodnog javnog zdravstva.