Linkovi

  • Savez farmaceutskih udruženja Srbije
  • Savez farmaceutskih udruženja Srbije je profesionalno udruženje farmaceuta, čiji je primarni cilj stručno usavršavanje, unapređenje znanja i očuvanje etičkih pravila farmaceutske struke.
  • Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD)
  • Hrvatsko framaceutsko društvo je nacionalna, samostalna, dobrovoljna, strukovna udruga koja okuplja farmaceute u Republici Hrvatskoj u cilju unapređenja stručnog i znanstvenog rada u području farmacije.