Regulativa

Interna dokumenta:

Statut FDRS

 

Zakonski, podzakonski propisi i drugi korisni linkovi:

  • Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Dokumenti

  • Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Politike, zakoni i podzakonski akti

  • Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Zakoni

Pravilnici

Cjenovnici i šifarnici

Spisak zdravstvenih ustanova koje imaju potpisan ugovor sa FZO RS

Obrasci

  • Agencija za sertfikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske

Sertifikacija

  • Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Banja Luka

Dokumenti