74. SIMPOZIJUM SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUZENJA SRBIJE , Kopaonik, 25-28. maj 2023.

Poštovana / Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se 74. Simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), u okviru koga se održavaju dva nacionalna seminara i kategorije sa temama:
Seminar 1: Borba protiv hipertenzije i dislipidemija u redukovanju ukupnog kardiovaskularnog rizika
Seminar 2: Savremeni terapijski aspekti srčane insuficijencije i aritmija
ove godine održati od 25 do 28. maja 2023. godine na Kopaoniku.

Simpozijum je u fazi akreditacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije
Detaljne informacije možete pogledati na web stranici: www.sfus.rs

Prijava učešća i smeštaja biće dostupna na web stranicama:
www.sfus.rs i www.smarttravelpco4.rs od 10. marta 2023.

Prvo obaveštenje

ORGANIZATOR
Savez farmaceutskih udruženja Srbije
Bulevar vojvode Mišića 25/2, 11000 Beograd
office@sfus.rs, www.sfus.rs