Dvije nove akreditovane online edukacije

Poštovane koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da su na platformi za online edukacije na web stranici FDRS dostupne dvije nove akreditovane online edukacije pod nazivom:
1. Osnovni principi racionalne fitoterapije
Predavač: doc dr Relja Suručić, mr ph
2. Uloga bolničkog farmaceuta u nuklearnoj medicini
Predavač: Dr sc Aljoša Stanković, mr ph spec

Za članove Farmaceutskog društva koji redovno uplaćuju članarinu, edukacija je besplatna.
(prijavu za pristup edukaciji poslati na email FD sa imenom i prezimenom, administrator odobrava pristup edukaciji)
Za kolege koji nisu članovi FD RS , potrebna je uplata kotizacije u iznosu od 30,00 KM sa PDV-om, odnosno 60,00 KM sa PDV-om, za obe edukacije
Pristup edukaciji će biti dodijeljen najkasnije u roku od 3 dana, kada uplata bude vidljiva na izvodu iz banke;

Datum i vrijeme održavanja edukacija:
• Edukacije počinje 01.07. i predviđeno je da traju do kraja kalendarske godine 31.12.2024 ( 24h )
Edukacije su akreditovane za članove Farmaceutske komore RS.
Akreditacija: 1 bod za magistre farmacije, po edukaciji.
Video snimak i ostali materijal za edukaciju su dostupni na platformi FDRS
https://www.farmaceutskodrustvo.org/edukacije/

Podsjećamo vas da nakon završenih predviđenih obaveza preuzmete sertifikat sa platforme sa vašim imenom i prezimenom u elektronskoj formi. Sertifikati su dostupni samo u periodu trajanja edukacije.
Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.

Srdačan pozdrav iz FD RS