Farmaceutsko društvo Republike Srpske kao dio međunarodnog projekta

Farmaceutsko društvo Republike Srpske je učestvovalo kao dio međunarodnog projekta pod nazivom „Implementacija baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori u saradnji sa Španijom“, koji je podržan od strane Evropskog udruženja bolničkih farmaceuta (EAHP).
U toku dvogodišnjeg projekta (2020-2022) prikupljene su informacije o znanju, stavovima i praksi ljekara i medicinskih sestara/tehničara u oblasti pripreme i primjene antibiotika u različitim bolničkim uslovima, razvijena je jedinstvena baza podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika koja se može primjeniti u bolnicama širom Evrope. Rezultati projekta su pokazali da primjena kompjuterizovanih sistema (veb-sajt i mobilna aplikacija) kao podrške u odlučivanju može da pojednostavi pristup podacima o pripremi i primjeni antibiotika i poboljša bezbjednost njihove primjene.
Trenutno je u toku predstavljanje ove baze podataka farmaceutima, ljekarima i medicinskim sestrama/tehničarima i njena implementacija, kako u zemljama jugoistočne Evrope, u kojima je projekat iniciran, tako i u drugim evropskim zemljama. Projekat je nagrađen ulaskom u porodicu evropskih inicijativa dobre prakse, GPI (Good Practice Initiative) na osnovu kreirane baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika, te je ova GPI prihvaćena i za usmenu prezentaciju na 27. Kongresu bolničkih farmaceuta u Lisabonu.
Ovaj projekat bice predstavljen i na XXV simpizijumu farmaceuta