Finalni program rada XXV simpozijuma farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem