Finalni program rada XXVI simpozijuma farmaceuta Republike Srpske s međunarodnim učešćem u saradnji sa Farmaceutskom komorom Republike Srpske