Knjiga evidencija

Knjige evidencije su prilagođene procesima i neophodnim podacima koji treba da se evidentiraju u  apoteci, bolničkoj apoteci, veledrogeriji.

Na uvodnoj strani svih evidencija se može pronaći kratko uputstvo o načinu popunjavanja.

Knjige evidencija se mogu naručiti i preuzeti u prostorijama Farmaceutskog društva RS (tel. +387 (0)51/ 212-260), radnim danom 10.00-14.00, a uplata se može izvršiti na žiro-račun Farmaceutskog društva RS: 562-100-80000456-66,  NLB Razvojna banka.

Knjige evidencija opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora je potrebno ovjeriti u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Zahtjev za ovjeru evidencije možete preuzeti ovdje.

 

  • Evidencija opojnih droga – apoteka
  • Evidencija opojnih droga – bolnička apoteka
  • Evidencija opojnih droga i psihotropnih supstanci-veledrogerije
  • Evidencija psihotropnih supstanci – bolnička apoteka
  • Evidencija psihotropnih supstanci-apoteke
  • Knjiga privatnih recepata-apoteke