Poziv za učešće na 4.kongresu farmaceuta u BiH

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da uzmete učešće na 4.kongresu farmaceuta u BiH s međunarodnim učešćem. Možete da iskoristite priliku povoljnih paketa kotizacija koje je organizator kongresa prije nekoliko dana pustio u prodaju: na 5 kupljenih kotizacija se dobiju 3 gratis kotizacije.

Takođe vas obavještavamo da je bodovanje učešća na ovom kongresu propisano u Pravilniku o postupku i načinu provjere znanja i sposobonosti članova Farmaceutske komore (član 9). Na isti način treba da se vrednuju i ostale edukacije izvan teritorije Republike Srpske. Ukoliko budete imali problema sa priznavanjem sertifikata sa 4.kongresa farmaceuta u BiH s međunarodnim učešćem ili sa sertifikatima sa edukacija iz drugih zemalja, pozivamo vam da nam se javite.

Preduzećemo sve potrebne pravne radnje da zaštitimo vaša prava. Pravila za bodovanje su jasno definisana važećim propisima.