Besplatne online edukacije rok 27.07.2020.

Podsjećamo vas da će akreditovane edukacije koje smo organizovali u saradnji sa farmaceutskom kompanijom Lek-članicom grupe Sandoz, biti dostupne na platformi za učenje na web stranici FDRS do 27.07.2020. (do 24h). Edukacije su besplatne za sve polaznike.

Čestitamo polaznicima edukacije koji su završili sve obaveze i ujedno vas obavještavamo da će sertifikati biti štampani nakon završetka edukacije.

Sertifikate ćete moći preuzeti lično ili neko u vaše ime u kancelariji FDRS nakon 03.08.2020. (od 10.00 do 14.00) , a moguće je i slanje poštom.

Detaljne instrukcije oko procesa registracije i pristupanja edukacijama možete da pronađete u dokumentima na linku https://www.farmaceutskodrustvo.org/online-edukacija/ .

Broj akreditacije

Naziv predavanja

Predavač

Broj bodova

Uslov za izdavanje sertifikata

11/04-500-8-40/20 od 08.07.2020. Vakuum nakon povlačenja ranitidina:  rabeprazol kao još  bolji izbor Prof. Dr. Sci. Nermin Salkić

Specijalista interne medicine i subspecijalista gastroenterolog sa UKC Tuzla,  Vanredni profesor na Katedri za internu medicinu  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

1

1. odgledan video materijal

2. riješen test sa min.60% tačnih odgovora

 

Molimo vas da popunite evaluacijski upitnik.

11/04-500-8-39/20 od 08.07.2020. Značaj crijevne mikrobiote za imunitet

 

Mr.sc.med. Predrag Jovanović

Specijalista interne medicine,  Šef Odjela za gastoeneterologiju i hepatologiju UKC Tuzla

Viši asistent na Medicinskom fakultetu Tuzla

 

1

1.  odgledan video materijal

2. riješen test sa min.60% tačnih odgovora

 

Molimo vas da popunite evaluacijski upitnik.