Dostava lijekova na kućne adrese starijima od 65 godina

Danas je uspješno započeta isporuka lijekova na kućne adrese u okviru akcije „Niste sami“ na području grada Banja Luka.
Nastojeći da odgovori na potrebe sugrađana, Gradska uprava Grada Banja Luka je pokrenula aktivnosti na proširenju usluga u okviru akcije „Niste sami“ i to kroz uslugu izdavanja i dostave lijekova osobama starijim od 65 godina koje imaju zabranu kretanja/ograničeno kretanje zbog epidemije virusa COVID- 19.

Sve osobe starije od 65 godina imaju mogućnost da naruče lijekove za hroničnu terapiju telefonskim putem u svojim ambulantama gdje su registrovani. Narudžba se elektronskim putem proslijedi u izabranu apoteku za određeno naselje ili dio grada. Lijekovi se isporučuju narednog dana na kućnu adresu, dostava je besplatna. Ako pacijenti trebaju i lijekove koji se plaćaju, isti će biti isporučeni po cijenama kao da su kupljeni u apoteci.

Apoteke koje su uključene u akciju “Nisi sam”:

  1. „Crvena apoteka“, Kralja Petra I Karađorđevića 32, tel. br. 051 490 884;
  2. „Moja apoteka“, Apoteka Merkator, Aleja Svetog Save br. 69, tel. br. 051 314 275;
  3. Apoteka „B farm“, Carice Milice br. 17a, tel. br. 051 460 554;
  4. Apoteka „Anafarm 4“, Kralja Petra II bb, tel. br. 051 303 200 i
  5. Apoteka 22. april, Ilije Garašanina br. 4, tel. br. 051 329 850.

Budući da se radi o lijekovima, bio je potreban multidisciplinarni pristup i veliki angažman zainteresovanih strana da se u kratkom vremenskom periodu razrade svi detalji ove akcije.
Proces funkcionisanja je usaglašen od strane Farmaceutskog društva Republike Srpske, Doma zdravlja Banja Luka i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, a odvija se pod pokroviteljstvom Gradske uprave Grada Banja Luka.