Korekcija administrativnih grešaka na receptima za lijekove

U clju sprečavanja širenja zaraze korona virusom COVID-19, obratili smo se FZO RS s molbom da se omogući korekcija administrativnih grešaka na receptima od strane magistara farmacije u apotekama i da se urađene korekcije dokumentuju na odgovarajući način. Molimo vas da se pridržavate ovog uputstva kako ne bi bilo vraćanja recepata iz nadležnih filijala FZO RS.

Dopisi u kojima možete da pronađete više informacija