Kratko uputstvo online edukacija „Ibuprofen u terapiji akutnog i hroničnog bola”

Poštovane koleginice i kolege,
Primjećujemo da imate malo problema sa pristupom našoj online edukaciji „Ibuprofen u terapiji akutnog i hroničnog bola“
koja se nalazi na platformi za edukacije Farmaceutskog društva RS.

Kad se ulogujete na platformu sa svojim pristupnim podacima ( korisničko ime i lozinka),
kursorom kliknite na sivo polje u gornjem lijevom uglu. Otvoriće vam se nekoliko polja,
a vi idete na plavo polje na kojem piše Kontrolni panel, pa ispod toga kliknuti na polje
Naslovna stranica sajta i tek onda se otvara online edukacija.

Ako ste već registrovani pod svojim mailom nema potrebe za novu registraciju.

Stručna služba FD RS