Nova online edukacija „Ibuprofen u terapiji akutnog i hroničnog bola”

Poštovane koleginice i kolege,
obavještavamo vas da će na platformi za online edukacije na web stranici FDRS biti dostupna nova besplatna, akreditovana online edukacija pod nazivom „Ibuprofen u terapiji akutnog i hroničnog bola”.
Edukacija je organizovana sa kompanijom Viatris BH d.o.o.

Datum i vrijeme održavanja edukacije:
• Edukacija počinje sutra, 21.06.2023. i predviđeno je da traje tri nedelje.
• Edukcije se završava 12.07.2023 (24h)

Edukacija je akreditovana za članove Farmaceutske komore RS.
Akreditacija: 1 bod za magistre farmacije

Video snimak i ostali materijal za edukaciju će biti dostupni na plaformi FDRS https://www.farmaceutskodrustvo.org/edukacije/

Podsjećamo vas da nakon odgledanog videa i riješenog testa možete preuzeti sertifikat sa platforme sa vašim imenom i prezimenom u elektronskoj formi. Sertifikati su dostupni samo u periodu trajanja edukacije.

Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.