Nova akreditovana edukacija u organizaciji FDRS “Mala škola gastroenterohepatologije – Lijekovi u terapiji poremećaja rada probavnog sistema”

Obavještavamo polaznike naših edukacija da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Ewopharma organizuje live webinar 16.11.2021. koji počinje u 19.30 .

Link za webinar će biti na platformi FDRS https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php, kao i ostali materijal za edukacijuTest za provjeru znanja će biti dostupan na platformi do 17.11.2021. (do 21h).

 

Predavači i teme:

 

  • Prim.dr Tatjana Barać, spec.interne medicine, subspec. gastroenterohepatologije, UKC RS, Banja Luka : Indikacije i primjena ursodeoksiholne kiseline
  • Dr Ljubica Jovandić, spec. interne medicine, UKC RS, Banja Luka: Kortikosteroidna terapija gastrointestinalnih oboljenja: lokalna ili sistemska
  • Prim.dr Aleksandar Dobrovoljski, spec.interne medicine, subspec. gastroenterohepatologije, UKC RS, Banja Luka: Novosti u liječenju sindroma iritabilnog crijeva

 

Webinar je u procesu akreditacije za magistre farmacije i doktore medicine.

 

Podsjećamo vas da nakon završenih predviđenih obaveza preuzmete sertifikat sa platforme sa vašim imenom i prezimenom u elektronskoj formi.  Sertifikati su dostupni samo u periodu trajanja edukacije.

Uslov za izdavanje sertifikata je učešće na webinaru (nije predviđeno postavljanje snimka)  i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.

Molimo da popunite i evaluacijski upitnik gdje možete da ostavite pitanja za predavače i vaše komentare.