Nova akreditovana online edukacija – videosnimak 24.simpozijuma farmaceuta RS s međunarodnim učešćem

Obavještavamo  zainteresovane koleginice i kolege da će na platformi za online edukacije na web stranici FDRS biti dostupna nova akreditovana online edukacija, videosnimak simpozijuma koji je održan u Banji Vrućici 02.10.2021. Simpozijum je bio posvećen diabetes mellitusu i reproduktivnom zdravlju.

Online edukacija je akreditovana za farmaceute i ljekare s 3 boda,  broj rješenja 11/04-500-63-164/21.

Interval u kojem će biti dostupna edukacija: 01.11.2021. – 30.04.2022. (24 h/7 dana)

Program simpozijuma, teme i predavače  koji su uzeli učešće možete da pronađete na LINKU.

Kotizacija:

40 KM + PDV za članove FDRS (46,8 KM)

50 KM + PDV za ostale (58,5 KM)

Broj žiro računa za uplatu: 562-100-80000456-66  NLB Banka a.d.

Pristup edukaciji će biti dodijeljen najkasnije u roku od 72 sata nakon što uplata bude vidljiva na izvodu iz bake.

 

Učesnicima koji su bili na simpozijumu u Banji Vrućici, a koji žele da pogledaju još jednom predavanja, biće omogućen gratis pristup na njihov zahtjev upućen mailom, najkasnije u roku od 96 sati. Ove kolege imaju sertifikat i ne treba da štampaju  sertifikat sa online edukacije jer se radi o istoj edukaciji.

 

Podsjećamo učesnike online edukacije da nakon završenih predviđenih obaveza preuzmu sertifikat sa svog profila u elektronskoj formi.  Sertifikati su dostupni u periodu trajanja edukacije.

Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video materijal i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.

Molimo vas da popunite evaluacijski upitnik u kojem možete da ostavite pitanja za predavače i komentare.