Sastanak sa predstavnicima FZO RS

Krajem novembra 2019. god. u prostorijama Fonda zdravstvenog osiguranja RS u Banjoj Luci održan je sastanak predstavnika FZO RS sa predstavnicima FDRS. Tema sastanka je bila informatizacija zdravstvenog sistema.

Više informacija o tome šta predstavlja integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS), kojom dinamikom će biti implementiran, informacije o E-receptu, na koji način će Farmaceutsko društvo biti uključeno u implementaciju možete da pronađete u dokumentu.