Završen 23. međunarodni simpozijum farmaceuta Republike Srpske “Znanjem do boljih zdravstvenih ishoda“

Održan je još jedan stručni skup u organizaciji Farmaceutskog društva RS na kojem su učesnici mogli da čuju niz korisnih informacija, od kojih bismo izdvojili:

• Da li su svi probiotici istog kvaliteta, koliko izbor primarne ambalaže može da utiče na stabilnost i šta predstavlja deklaracija o broju živih mikroorganizama;

• Koji preparati koji se prometuju u apotekama mogu da budu predmet zloupotrebe, šta studenti često koriste kao doping sredstva;

• Primjer dobre prakse savjetovanja pacijenata oboljelih od karcinoma u apoteci Violapharm. Najčešći problemi su neželjena dejstva lijekova koji se koriste u procesu liječenja. Tim za savjetovanje je multidisciplinaran.

• Aktuelnosti u zakonodavstvu. U IQ 2020.god. u skupštinskoj proceduri bi trebao da bude Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS. Farmaceutsko društvo je u prethodnom periodu poslalo prijedloge za izmjenu.

• Koje su najčešće greške u propisivanju lijekova od strane ljekara i koja je uloga farmaceuta u apotekama da se ove greške na vrijeme uoče i eliminišu;

• Koliko pacijenti razumiju uputstva koja im se daju u apotekama i kako poboljšati komunikaciju;

• Kako neznatnim izmjenama u načinu prehrane može da se poboljša kvalitet života kod oboljenja štitne žlijezde ;

• Koji medicinski gasovi su registrovani u BiH i koja je njihova terapijska primjena;

• “Želja ne mijenja ništa, odluka mijenja sve”- sam naslov po sebi govori koliko je važno da kontinuirano radimo na sebi i svojim vještinama.

• Informatizacija zdravstvenog sistema u RS. Apoteke nemaju razloga za zabrinutost da će farmaceutska zdravstvena usluga biti ukinuta uvođenjem E-recepta.

• Plan kontinuiranih edukacija za 2020.godinu

• Održana je redovna godišnja skupština članova FDRS. Usvojeni su izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2019.godinu, kao i plan rada i finansijski plan za 2020 .god.

Donesena je odluka o povećanju mjesečne članarine sa 8 KM na 10 KM.

• Potpisan je sporazum o stručnoj saradnji Farmaceutskog društva Republike Srpske sa Naučno-tehničkim komitetom za farmaciju Republike Srbije;

• Dodijeljene su zahvalnice članovima i kompanijama za podršku u radu Farmaceutskog društva Republike Srpske.

Pojedinačne zahvalnice su dodijeljene:

Doc.dr Irena Kasagić-Vujanović

Mr farm. Danijela Batar

Mr farm. Jelena Medar-Petrović

Mr farm. Miljana Vulović-Tadić

Prim. Anđelka Damjanović, mr farm.

Mr farm. Nataša Milanović

Mr farm. Đurđica Kopanja

Mr farm. Slađana Pejanović

Kompanije kojima su uručene zahvalnice:
Arenda d.o.o. Sarajevo

Bosnalijek d.d.

Galenika a.d.

Hemofarm d.o.o. Banja Luka

JZU “Apoteka Gradiška ”

Medimpex d.o.o. Sarajevo

Salveo d.o.o. Sarajevo