XXI Simpozijum

Poštovani,
U prilogu vam šaljemo 1. obavještenje za 21. Simpozijum farmaceuta RS sa međunarodnim učešćem „Farmaceutski dani“, u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske, koji će se održati Banjaluci (Aquana, Aleja Svetog Save 80) u periodu od 30.11. do 01.12.2018
Više informacija u prilogu.
1.obavjestenje_za_ucesnike21.simpozijuma

S poštovanjem,
Stručna služba FD RS