Stručno predavanje

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa Esensom d.o.o. organizuje stručno predavanje koje će biti održano u Banjaluci , 05.10.2018. godine, u 18,00 h u Hotelu „Bosna“ kristalna sala.
Teme predavanja:
„Značaj suplementacije I fortifikacije gvožđem i folnom kiselinom u trudnoći i dječijem uzrastu.“
Predavači : Prof. dr Srđan Pešić, Redovni profesor Farmakologije i toksikologije, specijalista kliničke farmakologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu .
Prof. dr Dejan Filimonović, vanredni profesor na katedri Ginekologija sa akušerstvom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Skup će biti bodovan po Pravilniku o sprovođenju kontinuirane edukacije, predavač 3 boda (3) , slušalac dva boda (2).
Nije predviđena uplata kotizacije.

Stručna služba Farmaceutskog društva RS