1. obavještenje za 25. simpozijum farmaceuta RS sa međunarodnim učešćem

XXV Simpozijum Farmaceutskog društva Republike Srpske sa međunarodnim učešćem u saradnji sa Farmaceutskom komorom Republike Srpske, održaće se u Banjaluci u Hotelu „Bosna“ u periodu od 31.03. do 01.04.2023.

Više informacija o Simpozijumu i uplati kotizacija možete pronaći na LINKU