Multidisciplinarna radionica za farmaceute – webinar

Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da će na web stranici FD RS preko “Google platforme -Google Meet” biti dostupna nova besplatna, akreditovana edukacija u formi live webinara pod nazivom:

Multidisciplinarna  radionica za farmaceute

Teme i predavači:

  1.  Predijabetes i zašto ga liječiti,

dr Aleksandra Kamburov Ćećez

  1. Hipotireoza– značaj terapijskog kontinuiteta i adekvatne titracije terapije 

  dr sci med Blaženko Vuković

Webinar je organizovan sa kompanijom Berlin-Chemie Sarajevo.

Datum i vrijeme održavanja webinara: 13.06.2024. u 19:30 h i predviđeno trajanje je dva sata.

Uputstvo za pristup edukaciji

Važna napomena: Prijavite se na Webinar u periodu od 19 do 19:30, jer postoji mogućnost da iz objektivnih razloga pradavač neće biti u mogućnosti odobravati prisustvo u toku izlaganja.

Za webinar nije predviđeno rješavanje testa.

S poštovanjem,
Stručna služba FD RS