2. obavještenje za 24. simpozijum farmaceuta RS sa međunarodnim učešćem

Simpozijum farmaceuta  RS u organizaciji Farmaceutskog društva će se održati  02.10.2021. hotelu Kardial u Banji Vrućici uz poštivanje preporučenih epidemioloških mjera.

Na simpozijumu će biti obrađene 2 teme: Diabetes mellitus i Reproduktivno zdravlje.

Više informacija o rezervaciji smještaja i uplati kotizacija možete pronaći na LINKU .