Farmacija budućnosti u BiH , prvi simpozijum

Dana 25.05.2021. održan je online sastanak članova ERASMUS+ projekta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa predstavnicima Farmaceutskog društva RS, Farmaceutske komore RS i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS. S ponosom možemo naglasiti da je Farmaceutsko društvo RS pridruženi partner ovog projekta.

Erasmus+ CBHE projekat pod nazivom ,,Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ – IQPharm koordiniše i provodi Farmaceutski fakultet  u Sarajevu pod vodstvom prof.dr. Tamera Bege. U okviru projekta planirana je zajednička saradnja četiri farmaceutska fakulteta iz Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru) sa farmaceutskim fakultetima u Hrvatskoj (Sveučilište u Splitu), Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu), Italiji (Univerzitet Chieti-Pescara) i Irskoj (Univerzitet u Dablinu).

Cilj projekta je unapređenje studija farmacije. Više informacija o  IQPharm projektu možete pronaći na  web stranici http://erasmus-iqpharm.com/.

Prvi simpozijum na ovu temu biće održan u periodu od 08.07.-10.07.2021. u Sarajevu.

Više informacija o sadržaju simpozijuma možete pronaći na LINKU.