Nova akreditovana edukacija “Savjeti za brži oporavak poslije COVID-19 infekcije”

Obavještavamo polaznike online edukacija da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Hemofarm d.o.o. organizuje novu besplatnu akreditovanu edukaciju pod nazivom “Savjeti za brži oporavak poslije COVID-19 infekcije”.

Predavač doc. dr sci. pharm. Tijana Kovačević, UKC RS, Banja Luka.

Edukacija će biti dostupna u formi videosnimka na platformi za učenje koja se nalazi na web stranici FDRS  u intervalu od 16.06.do 21.06.2021. (do 24h).

Važne napomene:

  1. Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan videomaterijal i riješen test sa min.60% tačnih odgovora.
  2. Edukacija je akreditovana s 1 bodom za članove Farmaceutske komore RS i Komore doktora medicine RS. Ostale zdravstvene komore edukaciju vrednuju prema važećem pravilniku koji reguliše oblast kontinuiranih edukacija.
  3. Nakon završenih obaveza sertifikati sa vašim imenom i prezimenom će se automatski generisati na platformi  nakon čega treba da ga snimite na vaš računar ili štampate i čuvate do predaje u nadležnu zdravstvenu komoru. Sertifikati se mogu preuzeti sa platforme u elektronskoj verziji samo u intervalu dok traje edukacija.
  4. Vaši lični podaci (imena i prezimena) na platformi  FDRS treba da budu upisani sa kvačicama.