III konferencija GDP i obavještenje

Drage koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da će se III Konferenciju Dobra Distributivna Praksa – Od propisa do prakse,održati u Beogradu 20. aprila 2018. godine.

Više informacija u dokumentu u prilogu.

Stručna služba Farmaceutskog društva RS