Izborna Skupština FDRS i stručno predavanje

Obavještavamo članove Farmaceutskog društva RS da će se izborna Skupština i stručno predavanje u  organizaciji FDRS održati u Banjoj Luci.

Pozivamo vas da nam se pridružite i zajedno izaberemo buduće predstavnike FDRS u narednom mandatu od 4 godine. Pravo glasa imaju redovni članovi FDRS.

Mjesto : Banja Luka, amfiteatar u Kampusu gdje studenti farmacije slušaju predavanja

Vrijeme: 19.11.2022. (od 09.00-13.00)

Na Skupštini će biti prezentovani izvještaji za 2022.godinu , planovi za narednu 2023.godinu i sprovoden izborni proces.

U okviru ovih aktivnosti biće održano stručno predavanje bodovano sa 3 boda za učesnike i 6 bodova za predavače. Broj rješenja akreditacije 11/04-500- 41-185/22 . Predavanje je namijenjeno samo članovima FDRS.

 

Tema: Kontinuirana edukacija magistara farmacije i dodatne usluge u apotekama

U izvođenju edukacije će učestvovati 3 predavača:

  • Doc. dr sci. pharm. Tijana Kovačević 1,2 ,1 Klinička apoteka, Univerzitetski Klinički Centar Republike Srpske,2 Medicinski fakultet, Studijski program farmacija, Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Prim.Rada Amidžić, mr ph, specijalista za kontrolu i ispitivanje lijekova, Farmaceutsko društvo Republike Srpske
  • Mr ph.Žaklina Šatara Marković, specijalista Farmakoekonomije i farmaceutske  legislative, JZU Gradska apoteka Prijedor

Kratki podsjetnik legislative iz oblasti kontinuiranih edukacija i  predstavljanje Curriculuma za  zdravstvenu specijalizaciju iz Kliničke farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. (Rada i Tijana)

Kratki podsjetnik legislative iz oblasti dodatnih usluga, mogućnosti koje se pružaju, način obračuna cijene usluge, benefiti za apoteku i pacijente. (Žaklina)