Izmjene u programu rada: edukacija u Banjoj Luci s Plivom

Obavještavamo sve koleginice i kolege koji su poslali svoju prijavu u predviđenom roku  za edukaciju „Savjetovanje o samomedikaciji u tretmanu neuropatija, jačanja imunološkog odgovora i bola u mišićno-koštanom sistemu“,  da  je ista evidentirana. Takođe vas obavještavamo da je došlo do malih izmjena u programu rada. Cijeli program rada će biti realizovan u subotu  (05.11.) tako da u petak (04.11) NEMA predavanja.

Registracija učesnika je u subotu, od 08.30 – 09.00, a predavanja počinju u  09.00.

Program edukacije možete pogledati na https://www.farmaceutskodrustvo.org/nova-akreditovana-edukacija-savjetovanje-o-samomedikaciji-u-tretmanu-neuropatija-jacanja-imunoloskog-odgovora-i-bola-u-misicno-kostanom-sistemu/