Nova akreditovana edukacija „Uzmi zdravlje u svoje ruke – Krug zdravlja“

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa kompanijom AbelaPharm organizuje besplatnu akreditovanu edukaciju.

Mjesto održavanja i vrijeme: Banja Luka, hotel Bosna, 22.11.2022. , 19.00- 21.00

Predavači:

  • Prof. dr Srđan Pešić, klinički farmakolog, Medicinski fakultet u Nišu
  • Dr sc. Stribor Marković, magistar farmacije, Hrvatsko Udruženje farmaceuta

Broj akreditacije: 11/04-500- 41-175/22

Broj bodova: 2 boda slušaoci, 3 boda predavači

Za učešće na predavanju nije potrebna prijava.