Izvještaj sa radionice

Radionicom u Bijeljini koja je održana 27.02.2020. i 28.02.2020. završen je ciklus edukacija pod nazivom „Odgovorno samoliječenje i vještine komunikacije u apoteci“ u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske. Edukaciju je pohađalo oko 250 učesnika iz Banjaluke, Trebinja i Bijeljine, kao i okolnih mjesta koja gravitiraju ovim gradovima.
Postoji veliki potencijal stručnog kadra u apotekama koji doprinosi boljoj zdravstvenoj zaštiti pacijenta, a on se ogleda u sljedećem:
– da farmaceut odreaguje kada uoči probleme vezane uz lijekove koji zahtijevaju intervenciju doktora. To su: medikacijske pogreške, dupliranje terapije, klinički značajne interakcije, ozbiljne nuspojave, loša adherencija;
– kada pacijent osjeća da mu status bolesti nije pod kontrolom;
– kada farmaceut uoči da pacijent kroz dulje vrijeme nije bio na predviđenim kontrolnim pregledima, laboratorijskim pretragama, preventivnim programima očuvanja zdravlja;
– prilikom odgovornog samoliječenja, kada pacijent traži rješenje za jednostavnije poteškoće u samoliječenju, a zbog alarmantnih simptoma to nije moguće;
– kada samoliječenje poduzeto prema uputama, uz lijekove bez recepta nije dalo rezultate;
– prilikom kontrolnih mjerenja u apoteci, kada se kod orijentacionog mjerenja otkriju rezultati izvan očekivanih parametara, bez obzira da li pacijent već prima terapiju ili ima novootkrivene simptome ili parametre izvan očekivanih vrijednosti.
Kontinuirano radimo na podizanju kompetenci, mijenjamo stavove, koristimo iskustvo sa ciljem pružanja što kvalitetnije zdravstveno-farmaceutske usluge našim pacijentima.
Fotografije sa radionice možete da pogledate na linku Galerija.