Kontinuirane edukacije

Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da će na platformi za online edukacije na web stranici FD RS biti dostupne dvije nove akreditovane online edukacije pod nazivom:

  1. Integracija digitalnih tehnologija u farmaceutsku praksu, uključujući mobilne aplikacije za upravljanje zdravljem I tehnologije umjetne inteligencije

Predavač: Mr ph Mladenka Tuševljak.

  1. Farmakoterapija oboljenja oka i pregled terapije

Predavač: Mr ph Tanja Đurđević

Za  članove Farmaceutskog društva koji redovno uplaćuju članarinu, edukacije su besplatne.

(prijavu za pristup edukaciji poslati na email FD sa imenom i prezimenom, administrator odobrava pristup edukaciji)

Za kolege koji nisu članovi FD RS ,  potrebna je uplata kotizacije u iznosu od 30,00 KM sa PDV-om.

 

Datum i vrijeme održavanja edukacija:

  • Edukacije će trajati do kraja kalendarske godine 31.12.2023. (24h)

Edukacije su akreditovane za članove Farmaceutske komore RS.

Akreditacija: 1 bod za magistre farmacije (po edukaciji).

Podsjećamo vas da nakon odgledanog videa i riješenog testa možete preuzeti sertifikat sa platforme sa vašim imenom i prezimenom u elektronskoj formi.  Sertifikati su dostupni samo u periodu trajanja edukacije.

Podaci za uplatu:

Primalac: Farmaceutsko društvo Republike Srpske

Žiro račun: 562-100-80000456-66 NLB Banka a.d.

Svrha uplate: upisati naziv edukacije.

 

Srdačan pozdrav iz FD RS