Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu (CMBEBIH 2019)

U periodu od 16-18.05.2019. u Banjaluci će biti održana Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu (CMBEBIH 2019) .
Više informacija u brošuri u prilogu.
Prilog – Brošura

Stručna služba Farmaceutskog društva RS