Program rada za 19.11.2022.

09.00-10.30 Skupština FDRS

10.30-11.45 Pauza

10.45-12.00 Akreditovano predavanje za članove FDRS (3 boda)

 

Tema: Kontinuirana edukacija magistara farmacije i dodatne usluge u apotekama

U izvođenju edukacije će učestvovati 3 predavača:

  • Doc. dr sci. pharm. Tijana Kovačević 1,2 ,1 Klinička apoteka, Univerzitetski Klinički Centar Republike Srpske,2 Medicinski fakultet, Studijski program farmacija, Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, Univerzitet u Banjoj Luci
  • Prim.Rada Amidžić, mr ph, specijalista za kontrolu i ispitivanje lijekova, Farmaceutsko društvo Republike Srpske
  • Mr ph.Žaklina Šatara Marković, specijalista Farmakoekonomije i farmaceutske  legislative, JZU Gradska apoteka Prijedor

Mjesto održavanja: Kampus (Univerzitetski grad, Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A) , sala u kojoj se održavaju predavanja za studijski program Farmacija.

Objekat studijskog programa Farmacija (prizemna baraka) se nalazi iza zgrade Rektorata u Kampusu.

Automobili se  mogu parkirati na parkingu koji se nalazi u krugu, ulaz od strane gradske toplane Banja Luka.