Nova akreditovana online edukacija „Nove tendencije u terapiji dijabetesa kod djece i mladih”

Obavještavamo vas da će na platformi za online edukacije na web stranici FDRS biti dostupna nova besplatna, akreditovana online edukacija pod nazivom „Nove tendencije u terapiji dijabetesa kod djece i mladih”. Edukacija je organizovana u saradnji sa kompanijom Epsilon Research International d.o.o.

Predavači Prof. dr Gordana Bukara-Radujković  (UKC RS, Banja Luka) i i  Prim. dr Vesna Miljković  (UKC RS, Banja Luka).

Interval trajanja edukacije: 15.10. (07,00 h)  do 20.10. (24,00 h).

Akreditacija:  1 bod za magistre farmacije i doktore medicine.

 

Podsjećamo vas da nakon završenih predviđenih obaveza preuzmete svoj sertifikat sa platforme u elektronskoj formi.  Sertifikati su dostupni samo u periodu trajanja edukacije.

Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video materijal i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.

Molimo vas da popunite i evaluacijski upitnik u kojem možete da ostavite komentare i pitanja za predavače.