Nove revizije radnih procedura za sertifikaciju apoteka

Obavještavamo članove FDRS da će od 08.11. 2021.  na platformi za online edukacije na web stranici  FDRS biti za njih dostupne gratis nove revizije radnih procedura za sertifikaciju apoteka.

Procedure koje su izradili članovi radne grupe vam mogu poslužiti kao osnova za izradu procedura koje ćete koristiti u apotekama gdje radite.

 

U novim revizijama procedura su implementirane izmjene koje se odnose na zakonske i podzakonske propise, dodana neka pojašenjenja, napravljena poveznica sa brojem standarda koji zahtijeva određenu proceduru ili evidenciju, obrasci za evidencije kreirani na način da sadrže sve potrebne podatke, a da ne trošite mnogo vremena za popunjavanje itd.

Knjige evidencija koje su predviđene sertifikacionim standardima će  moći da se nabave u kancelariji FDRS u drugoj polovini novembra.

 

Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo članovima radne grupe koji su vrijedno radili na ovom projektu: Rada Amidžić , predsjednica FDRS (Banja Luka), Stanko Damjanović (Modriča), Nataša Petrović (Banja Luka), Jelena Čolović (Sokolac), Boriša Filipović (Zvornik).