Nova besplatna, akreditovana edukacija u organizaciji FDRS

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Salveo d.o.o. organizuje besplatnu akreditovanu edukaciju.

Tema: Značaj vlaženja sluznice ždrijela u prevenciji i odbrani u nastanku infekcija gornjeg respiratornog trakta
Predavač: Prof. dr sc. Mirjana Gnjatić, UKC RS Banja Luka, Klinika za bolesti uha, grla i nosa
Edukacija akreditovana za: članove Farmaceutske komore RS i članove Komore doktora medicine RS.
Edukaciju mogu da pohađaju i članovi drugih zdravstvenih komora sa područja FBiH.

Datum i vrijeme održavanja edukacije:

15.04.2021. u 18h: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_burGyoysQZyl26jdPZ7wGA (live webinar, ZOOM platforma)
17.04.-22.04.2021. (do 24h): https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php (snimak webinara, platforma Farmaceutskog društva RS)

Važne napomene:

  1. Uslov za izdavanje sertifikata je učešće na webinaru i riješen test sa min.60% tačnih odgovora ili odgledan videomaterijal I riješen test sa 60% tačnih odgovora.
  2. Test za provjeru stečenog znanja će biti postavljen na platformi Farmaceutskog društva RS. (https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php)
  3. Molimo učesnike live webinara da prije rješavanja testa pročitaju uputstvo koje će im biti dostupno u na platformi FDRS.  
  4. Sertifikati sa vašim imenom i prezimenom će se automatski generisati na platformi i dostupni su u periodu trajanja edukacije. Preporuka je da ih po završetku predviđenih obaveza odmah snimite ili štampate i čuvate u vašoj arhivi do predaje u nadležnu zdravstvenu komoru.
  5. Vaši lični podaci na platformi  FDRS (imena i prezimena) treba da budu upisani sa kvačicama.