Nova edukacija “Medikamentozno liječenje bolesti vena”

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Oktal Pharma organizuje live webinar 15.12.2021  u 17.30 .  pod nazivom   “Medikamentozno liječenje bolesti vena”.

Link za webinar će biti postavljen na platformi FDRS https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php, kao i ostali materijal za edukaciju

Snimak webinara će biti dostupan na platformi FDRS u intervalu od 18.12.-23.12.2021. (do 24h).

 

Teme webinara:

 

  • Uvodni dio i pitanja iz prakse:  doc.dr. Jelena Nikolić-Pucar, fizijatar, ZFMR dr. Miroslav Zotović
  • Hronična venska bolest: dr.med. Vladimir Keča, subspecijalista vaskularne hirurgije, Klinika za vaskularnu hirurgiju, UKC RS
  • Hemoroidalna bolest: dr.med. Tatjana Barać, internista-gastroenterolog, Klinka za interne bolesti, UKC RS

 

Edukacija je u procesu akreditacije za magistre farmacije i doktore porodične medicine.

Uslov za izdavanje sertifikata je učešće na live webinaru  i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora ili odgledan videomaterijal i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.

 

Podsjećamo vas da nakon završenih predviđenih obaveza preuzmete sertifikat sa platforme sa vašim imenom i prezimenom u elektronskoj formi.  Sertifikati su dostupni samo u periodu trajanja edukacije.

U evaluacijskom upitniku možete da ostavite pitanja za predavače i vaše komentare.