Nova edukacija u organizaciji FDRS

Obavještavamo vas da je edukacija na kojoj će predavač biti prof.dr Vladimir Biočanin akreditovana od strane MZSZ RS sa 3 boda za učesnike.
Edukacija će se održati u:
· Foči: 19.03.2020.; 18.00-20.00 ; mjesto održavanja edukacije ćemo naknadno objaviti
· Trebinju: 20.03.2020.; 18.00-20.00 ; mjesto održavanja edukacije ćemo naknadno objaviti

Teme predavanja:

  • Komplikacije kod ugradnje dentalnih
    implantata
  • Metabolički
    sindrom-komplikacije od značaja za oro-facijalnu regiju

Cilj edukacije

Sticanje znanja o komplikacijama koje
nastaju kod ugradnje zubnih implantata i metaboličkog sindroma, te
na koji način timovi u apotekama mogu da pomognu pacijentima
svojim savjetom i uslugom, kome treba da ih upute za daljnji tok
liječenja.

Kotizacija:
· 20 KM+ PDV (članovi FD)
· 25 KM + PDV (ostali)

Vaše prijave za učešće na edukaciji možete da pošaljete na email info@farmaceutskodrustvo.org

Podaci koje je potrebno navesti:
1) Ime i prezime
2) ZU, mjesto
3) Prijava za Foču ili Trebinje

Rok za prijave: 17.03.2020.
Rok za uplate: 18.03.2020.; žiro račun FDRS 562-100-80000456-66, NLB Razvojna banka