Nova online edukacija „Interakcije vitamina i lijekova“

Poštovane koleginice i kolege,
obavještavamo vas da će na platformi za online edukacije na web stranici FD RS biti dostupna nova akreditovana online edukacija pod nazivom:
1. „Interakcije vitamina i lijekova“
Predavač: mr ph Jelena Stokić

Za članove Farmaceutskog društva koji redovno uplaćuju članarinu, edukacija je besplatna.
(prijavu za pristup edukaciji poslati na email FD sa imenom i prezimenom, administrator odobrava pristup edukaciji)
Za kolege koji nisu članovi FD RS , potrebna je uplata kotizacije u iznosu od 30,00 KM sa PDV-om.
Pristup edukaciji će biti dodijeljen najkasnije u roku od 3 dana, kada uplata bude vidljiva na izvodu iz banke;
Datum i vrijeme održavanja edukacije:
• Edukacija počinje 26.07. i predviđeno je da traje do kraja kalendarske godine 31.12.2023. (24h)
Edukacija je akreditovana za članove Farmaceutske komore RS.
Akreditacija: 1 bod za magistre farmacije.
Podsjećamo vas da nakon odgledanog videa i riješenog testa možete preuzeti sertifikat sa platforme sa vašim imenom i prezimenom u elektronskoj formi. Sertifikati su dostupni samo u periodu trajanja edukacije.
Podaci za uplatu:
Primalac: Farmaceutsko društvo Republike Srpske
Žiro račun: 562-100-80000456-66 NLB Banka a.d.
Svrha uplate: upisati naziv edukacije ili edukacija br.1.
Napomena:
• Ovo je prva od pet planiranih akreditovanih online edukacija koje će za članove FD RS biti besplatne , kolege koji nisu članovi FD RS pristup edukacijama biće omogućen nakon uplate kotizacije;
• Ukoliko uplatu edukacije vrši ustanova ili sponzor, potrebno je da se na uplatnici navede ime i prezime za koga je izvršena uplata kotizacije i naziv ili redni broj edukacije.

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutskog društva RS