Novi paket kotizacija

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da je organizator 4.kongresa farmaceuta u BiH s međunarodnim učešćem odlučio da kao poklon povodom svjetskog dana farmaceuta (25.09.) svim zainteresovanim učesnicima omogući novi paket kotizacija: 5+3 .
Na 5 kupljenih kotizacija se dobija gratis 3 kotizacije.
Ovaj paket važi do održavanja kongresa, a primjenjiv je i retroaktivno za sve one koji su već uradili uplatu, samo je potrebno da se jave na email organizacija@kongresfarmaceuta.ba kako bi stručna služba mogla da evidentira informacije.

Srdačan pozdrav od Organizatora 4.kongresa farmaceuta u BiH s međunarodnim učešćem.