Obavještenje veleprometnicima lijekova i medicinskih sredstava u BiH

Na sajtu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH se može pronaći obavještenje koje je dostavljeno veleprometnicima lijekova i medicinskih sredstava, a odnosi se na dezinfekciona sredstva koja se prometuju na tržištu BiH.
Uočeno je da je određeni broj ovih proizvoda označen kao „univerzalan“ i da nema dokazanu neškodljivost i djelotvornost, niti su navedene mjere upozorenja.
Više informacija na http://www.almbih.gov.ba/vijesti/-obavje-tenje-veleprometnicima-lijekova-i-medicinskih-sredstava-u-bih-647.html