Online edukacija: Nova formulacija originalnog levotiroxina

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom EVROPA LIJEK Pharma d.o.o organizuje online edukaciju.

Naziv edukacije: Nova formulacija originalnog levotiroxina

Predavači:

Doc. dr sci. pharm. Tijana Kovačević : Biološka ekvivalenca stare i nove formulacije

Prim. dr Mirjana Bojić ,spec. interne medicine,endokrinolog: ENF nova formulacija -Šta nam donosi nova formulacija

Termin edukacije: 10.03.-17.03.2022. (do 24h)

Mjesto edukacije: platforma  za učenje na daljinu FDRS (https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php)

Akreditovano za: magistre farmacije (proces akreditacije je u toku)

Dostupnost sertifikata: u toku trajanja edukacije

Uslov za generisanje sertifikata: odgledan video-materijal   i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.

Način dodjele sertifikata: učesnici edukacije nakon uspješno završenih obaveza sami preuzimaju sa platforme automatski generisani sertifikat sa njihovim imenom i prezimenom. Ikonica „Uvjerenje/Sertifikat“ za preuzimanje sertifikata se nalazi na dijelu platforme sa ostalim materijalom za dotičnu edukaciju.