Podaci o akreditaciji skupa u Laktašima

Obavještavamo vas da je završena akreditacija skupa u Laktašima koji će se održati 07.12.2019.
· 23. Simpozijum: kao međunarodni simpozijum , broj rješenja 11/04-500-11-154/19
aktivno učešće :10 bodova
pasivno učešće: 5 bodova

· Stručni sastanak u okviru udruženja; broj rješenja 11/04-500-11-155/19
aktivno učešće : 6 bodova
pasivno učešće: 3 boda

Prisustvom na ovom stručnom skupu učesnici imaju mogućnost da obezbijede 8 bodova.

Preliminarni program rada 23 simpozijuma